"הזנחנו את בתי הספר היסודיים"

מיזם חינוכי חדש מבקש לשים דגש על הכשרת מורים לגיל החינוך היסודי ולשנות את המציאות בה רבים זונחים את היסודי.

שמעון כהן , כ"ט באדר תשע"ג

הרב יונה גודמן
הרב יונה גודמן
צילום עצמי

הרב יונה גודמן

אמנם ברור לכול ששנות הלימוד הראשונות בביה"ס הן קריטיות אולם מסתבר שחשיבות השנים הראשונות בביה"ס דילגה על בני הציונות הדתית.

אחוז מכריע מבין הסטודנטים להוראה במכללות המתמחות בחינוך הדתי בוחרים לפנות למסלולים לחינוך לגיל הרך ולחנוך העל יסודי, ככל הנראה בשל היוקרה המיוחסת למקצוע. כך על פי הרב יונה גודמן חבר בצוות ההיגוי של הקמת המסלול להכשרת מורים דתיים לביה"ס היסודי, מסלול שיוקם החל מהשנה הבאה במכללת 'אורות ישראל'.

לנוכח מציאות זו קיים מחסור במורים שעברו הכשרה מתאימה לביה"ס היסודי, ובפועל קיימת מצוקה בתחום. בראיון ליומן ערוץ 7 מציין הרב גודמן כי אמנם יתכן והציבור הרחב לא תמיד מודע למציאות הבעייתית, אך מנהלי בתי ספר יוכלו להעיד על הקושי למצוא מורים המוכשרים לחינוך גיל היסודי. 

"נוצר מצב שבו מורים שיוצאים ללמד בחינוך היסודי, לא עברו הכשרה ספציפית לתחום, וזה נושא שאנחנו מבקשים לשנות. יש הבדל מהותי בין תלמיד תיכון לבין תלמיד בביה"ס היסודי, ובהתאם צריך להיות היחס אליו", אומר הרב גודמן המזכיר את חשיבות גילאי כיתות היסודי כמעצבות את דמותו של הילד המעודכן לא פעם בטכנולוגיות מתקדמות יותר ממוריו והוריו.

כמו כן הוא מציין את התקווה שמיקוד חינוכי בגילאים אלה יוכל להביא לפתרונות מבעוד מועד של בעיות שצצות בגילאי התיכון, בין אם בעיות אישיות ובין אם בעיות אמוניות תורניות השקפתיות.

"הציונות הדתית עשתה מהפכה בתחום הלימודים העל יסודיים בישיבות התיכוניות ובאולפנות והזניחה באיזשהו מקום את החינוך היסודי", אומר הרב גודמן המציין כי אין בדבריו כדי לפגוע במורים ומחנכים העושים עבודת קודש חשובה וטובה, אך ניתן ונכון לשפר את הדברים עוד יותר במיקוד הכשרת המורים לגיל זה.

לטעמו בין השאר חשיבות מיוחדת יש למתן ערך וחשיבות לעבודת החינוך בעיני פרחי ההוראה, ובכך להוביל אותם למלאכת קודש זו. בהקשר זה הוא מזכיר את החשיבות ההיסטורית הקיימת בעם היהודי למקצוע מלמד הדרדקי.