'65 שנים להקמת 'מנהלת העם' - אירוע לא מכונן'

פרופ' יוסי גולדשטיין מהמחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל, מספר על הקמת הגוף שניהל את העם היהודי בטרם קמה מדינת ישראל.

ישי קרוב , ב' בניסן תשע"ג

פרופ' יוסי גולדשטיין
פרופ' יוסי גולדשטיין
דוברות אונ' אריאל

'מנהלת העם' הוא גוף שהוקם לנהל את צרכי העם היהודי, בתקופת טרום הקמת מדינת ישראל. 

גוף זה קם היום - ב' בניסן, לפני 65 שנים ובשיחה עם ערוץ 7 מספר פרופסור יוסי גולדשטיין מהמחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל, כי המנהלת קמה מתוך רצון "לקבע את החלטת החלוקה של האו"ם".

גודלשטיין ציין כי המושג 'כנסת ישראל' לא היה מושג חדש בקום המדינה, אלא הוא גוף שהוקם כבר בתחילת שנות ה-20 ואף נערכו ארבע מערכות בחירות, "אך הוא היה גוף לא חשוב, למעט בתחום החינוך, הבריאות ותחומים פנים יישובים".

הוא סיפר כי בן גוריון הבין במהלך מלחמת העצמאות, כי על מנת שמדינת ישראל הצפויה לקום, על פי החלטת האו"ם, תתפקד כמדינה דמוקרטית, יש להקים גוף שיכין את העם לממשל שכזה, "לכן הוחלט להקים את 'מנהלת העם' שתתן בהמשך את סמכותה לממשלה הזמנית העתידית".

גולדשטיין סבור כי הקמת 'מנהלת העם' אינו אירוע משמעותי ואין להשוותו לשלושת האירועים האחרים - הצהרת בלפור, החלטת האו"ם על הקמת המדינה והקמת המדינה בפועל, "אלו היו החלטות משמעותיות ומכוננות", מה שהקמת המנהלת לא היתה כזו אלא עניין פרוצדוראלי בלבד.