"שיקולים זרים בהארכת כהונת הרבנים הראשיים"

עו"ד אביעד הכהן פנה בשם תנועת נאמני תורה ועבודה למשרד המשפטים, בניסיון להבין מדוע תוארך כהונת הרבנים הראשיים.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בניסן תשע"ג

ד"ר אביעד הכהן
ד"ר אביעד הכהן
Arutz Sheva photo: PR

עו"ד ד"ר אביעד הכהן פנה בשם תנועת נאמני תורה ועבודה לעו"ד הראל גולדברג ממשרד המשפטים, בעקבות הסעיף בהסכם הקואליציוני לפיו תוארך כהונת הרבנים הראשיים לישראל במהלך בזק.

על פי ההסכם יחוקק החוק, כך שכהונת הרבנים הראשיים המכהנים תוארך עד לבחירת רבנים ראשיים חדשים, אך בלא יותר מאשר ארבעה חודשים.

אם החוק אכן יחוקק כהונת הרבנים הראשיים לא תפוג במהלך חג הפסח, כפי שיקרה אם המצב לא ישתנה. אם החוק לא יחוקק תפקע כהונת הרבנים הראשיים במהלך החג וימונו להם ממלאי מקום ברבנות הראשית ובבית הדין הרבני הגדול.

במכתבו מציין ד"ר אביעד הכהן, כי "לאוזני מרשיי הגיעה השמועה כי בהסכם הקואליציוני שנחתם עם סיעת "הבית היהודי" נאמר כי הצעת החוק המאריכה את כהונת הרבנים הראשיים תחוקק כדי להבטיח את המשך כהונת הרבנים הנוכחיים, מהלך שמשמעותו היא חקיקת בזק בת יום-או יומיים, שכן רק מחר תושבע הממשלה ולאחריה – עד יום רביעי – יושלם תהליך החקיקה".

לדבריו, "מרשיי תמהים האם ב"מחטף" מעין זה מבקשות הממשלה והכנסת החדשות לרכוש את אמון הציבור?".

ד"ר הכהן מציין, כי "לא ברור אפוא, מהי הדחיפות – מלבד שיקולים פוליטיים ושיקולים זרים אחרים, שאינם ממין העניין (ההדגשה במקור ש.פ.) – לתקן חוק במהירות הבזק, בתוך יומיים-שלושה מעת כינונה של הממשלה החדשה, כאשר על הפרק עומדות לכאורה סוגיות הרות גורל וחשובות בהרבה כגון האיום האיראני ושאלות הנוגעת למשק המדינה וכלכלתה".

ד"ר הכהן מציין עוד, כי מדובר בחקיקה בעלת היבט פרסונלי ברור. העתק מהמכתב הועבר גם ליועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון.