מתכוננים לפסח - מה צריך לזרוק ומה לא?

בארגון כושרות ריכזו את המוצרים אותם יש לזרוק וכן את אלו שלמרות שאינם כשרים לפסח ואסור להשתמש בהם בחג, ניתן לשמרם בבית.

ישי קרוב , ו' בניסן תשע"ג

כשרים לפסח?
כשרים לפסח?
הרבנות הראשית לישראל
עקרות הבית עמלות קשות בימים אלו על נקיון הבית לקראת פסח ועם הנקיונות באות ההתלבטויות מה יש לזרוק ומה ניתן למכור.
 
הרב מרדכי וולנוב מרבני כושרות כינס את רשימת המוצרים לקובץ אחד.
 
בכושרות מציינים כי המוצרים בהם לא נמצא חמץ אך אין עליהם הכשר לפסח, אף שאין צורך לבערם או למוכרם, מכל מקום אין להשתמש בהם בפסח בשל שתי סיבות:
 
1. ספק שמא התערבב בהם חמץ בזמן השימוש בהם. 2. גם אם ברור שאין במוצר חמץ, מכל מקום הוא הוכן בכלים שלא הוכשרו לפסח.
 
עוד מציינים בכושרות כי ישנם מוצרים שברכיביהם אין כלל חמץ, אבל בגלל אופן השימוש בהם בבית, יש חשש גדול שנתערב בהם חמץ ויש למוכרם בפסח. לדוגמא, ממרח שוקולד, שפעמים רבות נופלים לתוכו פירורי לחם.
 
הרב וולנוב מדגיש כי למרות שמקובל לומר שכל מוצר שכתוב עליו 'ללא גלוטן' אינו מכיל חמץ, אין הדבר נכון משום שגלוטן הוא סוג של חלבון הנמצא בחיטה או בדגנים אחרים ולמרות שבדרך של עיבוד תעשייתי ניתן להוציא את הגלוטן, המוצר נשאר חמץ גמור.
 
דוגמא לכך היא שיבולת שועל שאינה מכילה גלוטן אך היא חמץ גמור שהרי היא מחמשת מיני דגן (ולכן אופים מצות משיבולת שועל, ויוצאים בהם ידי חובת אכילת מצה בליל ראשון של פסח).
 
לרשימת המוצרים המלאה לחצו כאן.