תושב בני ברק נגד הרב שטיינמן והרב קנייבסקי

ישראל אפל, תושב בני ברק, פנה לבית המשפט נגד ראש העיר המכהן אברהם רובינשטיין, וצירף את פנייתו אף נגד הרב שטיינמן והרב קנייבסקי.

חיים לב , כ"ז בניסן תשע"ג

הרב שטיינמן
הרב שטיינמן
פלאש 90

ישראל אפל, תושב בני ברק, פנה לבית המשפט נגד ראש העיר המכהן אברהם רובינשטיין, וצירף את פנייתו אף נגד הרב שטיינמן והרב קנייבסקי.

לטענת מגיש הקובלנה, העובדה שהרבנים פרסמו "דעת תורה" המצדדת בהכרתו של רובינשטיין יש בה משום כפיית דעת על חברי מועצת העיר והטלת אימה על נבחרי ציבור – דבר הנוגד את החוק. העותר הרחיק לכת כשדרש מאסר בפועל. 

בדבריו לבית המשפט פרש הקובל את השתלשלות העניינים עד לבחירתו של רובינשטיין. "ולמרות שע"פ סעיף 24ב לחוק הרשויות המקומיות הנ"ל - כלהלן, באם פקעה כהונת ראש רשות - אזי המועצה תבחר מבין חבריה - את ממלא מקומו, הרי עכ"ז אזי הרב אברהם רובינשטיין - חבר אל הרב קנייבסקי ואל הרב שטיינמן, וביחד הם פרסמו מכתב: שע"פ דעת תורה - אזי אברהם רובינשטיין - יוכתר לראשות העירייה, ולמותר לציין שהקביעה הזאת - דעת תורה..., הינה משמשת כאיום כלפי נבחרי הציבור, אשר מונעת מהם לדון בעניין - באופן חופשי ודמוקרטי".

"ואכן זהו בדיוק מה שקרה - שבתאריך י"ד שבט תשע"ג, אזי חברי המועצה של עיריית בני ברק התכנסו - והחליטו פה אחד - על מועמדותו של הרב אברהם רובינשטיין לכהונת ראש העיר, וזהו למרות שהרב חנוך זייברט - שימש כממלא מקום ראש העיר,  האמור לעיל - הינה מהווה הטלת אימה - כנגד נבחרי ציבור".

בהמשך הוא מציין את האפשרות שיוטלו עונשי מאסר על הנקבלים. "הקובל מודיע בזאת: כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנקבלים עונש מאסר בפועל, באם יורשעו בתיק זה".

את דבריו חתם באמירה שהוא מעוניין להסביר מדוע הוא פונה לבית המשפט ולא לדין תורה כמקובל רק בפני דיינים מסוימים.

"הקובל מודיע בזאת - שהוא מוכן להבהיר את המניע ההלכתי - של הפנייה לבית המשפט, בפני כב' הדיינים: הרב ישראל מילר מבד"ץ ויז'ניץ, והרב מאיר הייזלר מבד"ץ קרליץ, והרב בעריל רוקח ממכנובקא".

בכירים בעירית בני ברק הביעו שאט נפש מהמכתב התובע את גדולי התורה אך טענו כי מדובר באדם הידוע כמגיש תביעות סדרתי.