ביה"ד: אי העסקת חגי מטר ב"מעריב" - חוקית

בית הדין לעבודה דחה את בקשת ההסתדרות להכריח את העיתון "מעריב" לקלוט את יו"ר ועד העובדים, חגי מטר, כעובד בעיתון.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח בניסן תשע"ג

מטר
מטר
פלאש 90

בית הדין לעבודה דחה את תביעת ההסתדרות לאכוף על העיתון "מעריב" במתכונתו המחודשת, לאחר רכישתו בידי שלמה בן צבי, לקלוט לשורותיו את יו"ר ועד עובדי העיתון, חגי מטר.

בית הדין קיבל את טענת העיתון, לפיה מטר עבד כשכיר במקומון "זמן תל אביב", אולם לאחר הארגון מחדש של העיתון בוטלה לחלוטין העסקת עובדים שכירים במקומוני העיתון.

"הנתונים המספריים שהעיתון הציג בפנינו, ושלא נסתרו, מטים את הכף, בשלב לכאורי זה, לעבר המסקנה, כי אי קליטתו של מר מטר, היתה מעוגנת לכאורה בשיקולים כלכליים עסקיים סבירים בנסיבות העניין", קבע בית הדין.

"אכן, נקלטו לעיתון למעלה מ-360 עובדים, אך לא הונחה בפנינו תשתית ראייתית לכך שהיה תקן ספציפי פנוי, שהתאים למידותיו של מר מטר, ולא הוצע לו בכוונת מכוון רק בשל היותו יו"ר ועד העובדים. בעדותו בפנינו, מר מטר אף אישר זאת", הוסיף בית הדין.

בית הדין דחה את טענותיה של ההסתדרות לפיה מדובר בהתנכלות מכוונת למטר, זאת בין השאר לאור העובדה ששישה מתוך שמונת חברי הועד המשיכו לעבוד בעיתון למרות שמקרב כלל העובדים בעיתון המשיכו לעבוד בו פחות ממחצית העובדים.

עם זאת ציין בית הדין, כי "סברנו אז, ואנו סבורים גם היום, כי מן הראוי היה, מהפן של שמירה על יחסי עבודה קיבוציים ניאותים ותקינים, שהעיתון יעשה מאמץ מיוחד לשוב ולקלוט את מר מטר, ולו בשל העובדה שהעובדים עצמם רואים בו סמל למאבקם".

ההסתדרות הודיעה כי היא מתכוונת לערער על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה.