"התוקף אותנו ייתקל ביכולתינו להביס כוחותיו"

עם פרוץ מלחמת ששת הימים הודיע ראש הממשלה לאזרחי ישראל על המציאות שנכפתה, "הדוף נהדוף את האויב ונכריע את צבאו".

ישי קרוב , ה' באייר תשע"ג

לוי אשכול
לוי אשכול
לע"מ

לקראת יום העצמאות ה-65, פרסם ארכיון המדינה בשיתוף עם 'מטח' קטעי ארכיון מתקופות שונות של המדינה.

אחד המסמכים הוא הודעת ראש הממשלה לשעבר, לוי אשכול, לאזרחי ישראל בה הודיע על פתיחת מלחמת ששת הימים.

"מאז שעות הבוקר משיבים כוחותינו, ביבשה ובאויר, מלחמה שערה, במטרה להביס את צבאותיו של השליט המצרי התוקפן", פתח אשכול את דבריו.

"מצרים כפתה עלינו מערכה צבאית וכולנו, כל העם, החיילים שבחזית והאזרחים שבעורף, נעמוד בה איתנים ועזים, הדוף נהדוף את האויב ונכריע את צבאו".

"בלב חיילינו - ביבשה, באויר ובים, המלווים באהבת העם ואמונו, מפעמת רוח גבורה. העם נושא את חייליו המחרפים נפשם על הגנת המולדת".

אשכול הוסיף, "לאזרחים שבעורף אומר: יגלה נא כל אחד ואחד קור רוח, יעשה נא כל אחד את המוטל עליו, במסירות וביעילות ויעמיד כל כוחותיו לשרות הניצחון".

"גם ברעום התותחים לא ייחדל רצוננו בשלום", הדגיש ראש הממשלה בבוקרו הראשון של המלחמה, "אין אנו שואפים אלא להרחיק מגבולותינו כל איום של חבלנות וכל סכנה של תוקפנות להבטיח ביטחוננו ומלוא זכויותינו".

"לא נתקוף שום מדינה כל עוד לא פתחה היא במלחמה נגדנו, אך כל התוקף אותנו ייתקל במלוא יכולתנו להתגונן ולהביס כוחותיו".

"היום הזה, אנו ניצבים במערכה הכפוייה עלינו, מלוכדים וחזקים כפי שלא היינו מעולם, בוטחים בצור ישראל, סומכים על גבורתו של צבא הגנה לישראל, על כוחו להכריע את אויביו ולהבטיח את השלום", סיים אשכול את דבריו.