פרשנות - שוויון בנטל הקנס

איך בודקים האם ואיזה שינוי היה בריבית של המשכנתא? טיפ מיועץ משכנתאות.

איתן אחיטוב , א' באייר תשע"ג

בנק [ארכיון]
בנק [ארכיון]
פלאש 90

כאשר לווה מבקש לסלק משכנתא לפני הזמן, הבנק בוחן האם הסילוק יגרום לו הפסד. אם למשל אדם לקח משכנתא בריבית של 5% ובזמן הסילוק הבנק יכול להלוות את הכסף מחדש רק בריבית של 4.5%, נגרם לבנק הפסד של 0.5%. החוק מכיר בהפסד זה ומאפשר לבנק לגבות עמלה שתפצה אותו על ההפסד שהסילוק המוקדם יצר. הפיצוי, 'קנס' בלשון המקובלת ו'עמלת היוון' או 'הפרשי ריבית' בשפה הבנקאית, מחושב בהתאם להפרשי הריבית, לסכום המסולק וליתרת תקופת ההלוואה.

איך בודקים האם ואיזה שינוי היה בריבית? עד היום ההשוואה הייתה בין הריבית שבה לווה הלקוח לריבית הממוצעת שבה מלווים הבנקים באותה תקופה. היות ולווים חלשים משלמים ריביות גבוהות יותר, פערי הריביות אצלם היו גדולים יותר והם שילמו קנסות כבדים יותר, וכבר נתקלתי בלקוחות עם קנסות של יותר מ?70 אלף שקלים.

שיטת חישוב זו היא אבסורדית. אם למשל לווה חלש מסלק את ההלוואה באותו יום שבו לקח אותה, מובן שהבנק לא הפסיד, הוא יכול להלוות באותה ריבית ללווה חלש אחר. למרות זאת, הוא צפוי לשלם קנס, שכן מעצם היותו חלש הוא לווה בריבית שהיא מעל הממוצע. שיטת חישוב זו הביאה לכך שבאופן אבסורדי, אך אופייני למערכת הבנקאות, לווים חלשים מימנו לווים חזקים.

עתה נענה בנק ישראל לסיסמת השוויון בנטל. בהתאם לטיוטת תיקון החוק שמקדם הבנק, מעתה יחושב הקנס בהתאם לשינוי בין ממוצע הריביות בעת נטילת ההלוואה לממוצע בעת סילוקה. כתוצאה מהתיקון, בהנחה שיאושר, לווים חלשים ישלמו עמלה קטנה יותר ולווים חזקים ישלמו עמלה גבוהה יותר, ביחס למה שהיה בשיטת החישוב הישנה.

אולם השינוי יחול רק על הלוואות חדשות. על הלוואות ישנות השינוי אמור "להקל (על לווים חלשים) אבל לא להחמיר (על לווים חזקים)".

הכותב הוא יועץ משכנתאות, 'אחיטוב - משכנתא בחכמה בינה ודעת'