היועמ"ש לסער: טפל בהתנהלות עיריית נצרת עלית

עוזרו של ויינשטיין כותב לשר הפנים: הפעל סמכויותיך כדי להבטיח שעיריית נצרת עלית תפעל כראוי.

בני משה , ח' באייר תשע"ג

נצרת עילית
נצרת עילית
פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, פנה לשר הפנים גדעון סער וביקש ממנו להידרש לסוגיית התנהלותה של עיריית נצרת עלית, "תוך בחינת הצעדים הדרושים בהתאם לסמכויות המוקנות למשרד הפנים על פי חוק".

במכתב ששיגר לסער ארז קמיניץ, ראש תחום ייעוץ וחקיקה בלשכת היועץ המשפטי, הוא כותב כי "מעיון בדו"ח מבקר המדינה ומהמידע שנמסר לנו על ידי נושאי המשרה, התנהלותה הבעייתית של העירייה, מביאה לפגיעה  בתפקודה  ולפגיעה בתושבי העיר נצרת עלית שעל הספקת השירותים עבורם אמונה העירייה".

קמיניץ מדגיש כי "זו תקופה ארוכה, שאנו עדים להתנהלות בעייתית של עיריית נצרת עלית. התנהלות זו באה לידי ביטוי, בין השאר, בדו"ח הביקורת על השלטון המקומי שפרסם מבקר המדינה ביום 25.12.2012 במסגרתו הוקדש דו"ח מיוחד על עיריית נצרת עלית".

הוא גם מזכיר כי כנגד ראש העירייה מתנהלים זה זמן ממושך הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירות במסגרת כהונתו כראש עירייה, וכי טרם הוחלט האם להגיש כתב אישום בעניינו.

עוד כותב קמיניץ, כי "במשך זמן רב ועוד לפני פרסום הדו"ח, ידוע לנו על מערכת יחסים עכורה בין ראש עיריית נצרת עלית לבין בכירי הדרג המקצועי בעירייה ובכלל זאת, הגזבר והיועצת המשפטית לעירייה. בקשה של ראש העירייה להתיר את פיטוריה של היועצת המשפטית של העיריה תלויה ועומדת בפני הועדה להפסקת העסקתם של יועצים משפטיים במשרד הפנים. הן הגזבר והן היועצת המשפטית לעירייה פנו בעניין זה למבקר המדינה והוצא צו הגנה זמני המונע את פיטוריו של הגזבר. בקשתה של היועצת המשפטית לצו הגנה נבחנת על ידי מבקר המדינה.

"למען הסר ספק, אבקש להבהיר כי עניינו של מכתב זה אינו המשך כהונתם של היועצת המשפטית וגזבר העירייה. עניין זה ייבחן בדרכים הקבועות לכך בדין, ואיננו מחווים בנושא זה כל דעה".

קמיניץ כותב לסער, כי "נוכח מערכת היחסים בין ראש העירייה לבין בכירי עובדיו מקבלת הלשכה המשפטית במשרדך אין ספור פניות בעניינה של העירייה, ובבקשה כי המשרד יתערב בנעשה בעירייה בסוגיות השונות.

"התרשמנו בפגישה כי הלשכה המשפטית במשרדך אכן פעלה לפתרון סוגיות נקודתיות הקשורות לעירייה, עם זאת, התמונה העולה מצירוף שלל הנסיבות שפורטו היא שספק אם משרד הפנים נוקט בכלים העומדים לרשותו לצורך טיפול מערכתי בנעשה בעירייה חרף העובדה שהדבר הכרחי ומתבקש".