לשלול תקציב ממי שלא מלמד ליבה?

שלוש תשובות לשאלת השבוע ב"בשבע" - האם ראוי לשלול תקציבים מבתי ספר שלא מלמדים ליב"ה?

ירעם נתניהו , ט' באייר תשע"ג

תלמידים
תלמידים
פלאש90

שינוי מבורך, אבל רק בהסכמה / פרופ' אבי לוי, נשיא מכללת חמדת הדרום

אני שמח ששר החינוך רוצה לבצע שינוי ותמורות, אך הן יצליחו רק אם נשתדל לשמור על אורחות חייהם של החרדים. על מנת להוביל לשינוי אמיתי, חייבים הדברים להתבצע בהסכמה ושלא בכפייה. הנהגת תקצוב דיפרנציאלי, אם תעמוד במבחן משפטי, תתאפשר אך ורק אם נעמיד את האמצעים והתנאים למימוש הרעיון של הטמעת לימודי ליב"ה במערכת החינוך החרדית.

לנושא הזה שלושה ממדים שצריכים להביא בחשבון:

א. לאפשר לעמותות או לתלמוד התורה לבחור אם להטמיע את לימודי הליב"ה ולקבל תקצוב גבוה, או להסתפק בתקצוב נמוך יותר.

ב. אם ניאותו להטמיע לימודי ליב"ה, הרי שרעיון השר להקמת מרכזי לימוד מיוחדים הוא רעיון מבורך.

ג. מי המורים שילמדו? אני מציע להרחיב את תכניות ההכשרה לחרדים, ובהן גם נכללת 'חמדת הדרום', שיכללו לימודים אקדמיים ותעודת הוראה בעוד מקצועות ליב"ה - אנגלית מתמטיקה ומדעים. זאת נוסף על התמחות בחינוך מיוחד, שכבר יש אצלנו שנים ושבזכותה בתלמודי תורה רבים מלמדים כיום גברים אקדמאים שיכולים לטפל בילדים בעלי צרכים מיוחדים, וכך באה לפתרונה בעיה מגדרית ארוכת שנים של מורות מוכשרות שלא יכלו ללמד בתלמודי תורה.

הדיון בלימודי הליב"ה חייב לכלול עוד מרכיבים בתוך החברה הישראלית, ובטח שבמגזר היהודי. לימוד תנ"ך, ולא בהיבט הספרותי, ולימודי תושב"ע תוך הכרת ארון הספרים היהודי הבסיסי הם חלק חשוב ומכריע בזהות שלנו כמדינה יהודית, וראוי שיוטמעו בחלקים נרחבים יותר של החברה הישראלית.

עוד יוזמה אנטי-חרדית / עו"ד מרדכי איזנברג, יו"ר התנועה להגינות שלטונית

הזכות לחינוך הוכרה כזכות יסוד. על כן, עקרונית, בחברתנו הרב-תרבותית יש לתקצב באורח שוויוני מוסדות חינוך המממשים זכות יסוד זו, במתכונות הוראה שונות התואמות מגוון של תרבויות.

ההתנגדות ללימודי ליב"ה בחלק מבתי הספר החרדיים נובעת מפרקטיקה תרבותית הרואה בשינוי ובמעורבות חיצונית בתכני הלימוד פגיעה במסורת חינוך מפוארת העוברת מדור לדור. כל ניסיון לשינוי נורמה תרבותית זו באמצעות שלילת תקציבים נדון מראש לכישלון. השינוי אינו יעיל ואף אינו מוסרי לאור שיח הזכויות.

בפועל נלמדים לימודי ליב"ה כמעט מלאים בבתי הספר היסודיים החרדיים, וכך גם במוסדות העל-יסודיים לבנות.

בישיבות הקדושות יש מתכונת לימודים אינטנסיבית לאורך כל שעות היום. מתכונת זו גדושה בעיסוק בבעיות מתחום המשפט וההלכה, עניינים שבין אדם לחברו ולבוראו ובדילמות פילוסופיות ומוסריות לרוב. מתכונת זו היא שהצמיחה זה שנות דור תלמידי חכמים, אנשי מוסר ודרך ארץ, אנשי מעלה ומופת הראויים להערצת העם.

באמצעות שיטת לימודים זו נוצרה יצירת פלא חינוכית מושלמת, הגדולה מסך כל מרכיביה. ראוי הוא פלא זה להגנה, לעידוד, לטיפוח ולשימור. על כן מובנת מאליה ההתנגדות והדאגה מפני כל שינוי בתכני הלימוד המסורתיים.

עם זאת, בשיתוף פעולה עם רבנים ואנשי חינוך חרדיים, ניתן יהיה לייצר מערכת תכנים ללימודי ליב"ה מבוססי שפה וערכים יהודיים ולשלבה בהסכמה בבתי הספר השונים. למרבה הצער, שיתוף פעולה שכזה איננו אפשרי כיום על רקע אווירת השיסוי והמשטמה כלפי הציבור החרדי, אורח חייו וערכיו, אווירה המשותפת לחלקים רבים בציבוריות הישראלית.

תוהה אני כיצד הידרדרה החברה בישראל בימינו לאחדות דעים השוטמת את הציבור החרדי ואין פוצה פה. רק שר ההיסטוריה, בחלוף שנות דור, ישפוט ואולי יסביר.

בלי ליב"ה אין תקציב / שלמה מעוז, פרשן כלכלי

ראוי לשלול תקציבים מבתי ספר כאלה. אין לי בעיה שימשיכו ללמד בלי מקצועות ליב"ה, זאת זכותם, אבל אם הם רוצים תקציבים של המדינה, עליהם להיות מעודכנים למקצועות הרלוונטיים לחברה העדכנית והמפותחת. ואם הם בוחרים שלא ללמד לימודי ליב"ה – המדינה לא צריכה לתמוך בהם. שיגייסו תרומות בחו"ל.

למדינה יש עניין שכולם יתקדמו, ולכן חשוב שילמדו מקצועות רלוונטיים: אנגלית, מתמטיקה ויסודות המחשב. אלה מקצועות שמאפשרים לעבוד אפילו בעבודות הפשוטות ביותר, כמו call center.

בחברה המודרנית מי שלא לומד נופל על כתפי החברה הכוללת. מי שאינו מלמד לימודי ליב"ה לא יכול לקבוע למשלם המיסים שחלק מהכסף שלו ילך למימון בתי ספר כאלה, ואין כאן עניין של רצון משלם המיסים להחליט לאן יילך הכסף שלו. משלם המיסים לא קובע מה ייעשה בכסף שלו, אלא המדינה. היא זו שדואגת לאינטרסים שלה ומחליטה מה לעשות עם המיסים.

לדעתי, ככל שאותם אנשים שאינם מלמדים לימודי ליב"ה יבינו את השבר שקרה בחברה הישראלית ואת התגובה של הציבור לכך שחלק ניכר מהחברה החרדית לא השתלב בשוק העבודה - ככל שיקדימו להבין את השינוי הזה שראינו בבחירות – כן ייטב להם. ככל שהם יתחפרו מצבם יהיה רע, ולבי יוצא עליהם. אני רוצה שיעבדו, שיהיה לכם שכר, שיתקדמו וימשיכו לדבוק בתורת ישראל.