משרד האוצר: אין כוונה לקחת "מס קברים"

באוצר דוחים את הטענה לפיה משמעות אחד מסעיפי חוק ההסדרים היא גביית ארנונה מכל משפחה על קברי יקיריה.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' בסיון תשע"ג

בית קברות. אילוסטרציה
בית קברות. אילוסטרציה
פלאש 90

במשרד האוצר דוחים את הטענות לפיהן, אם יאושר חוק ההסדרים במתכונתו הנוכחית יאלצו משפחות הנפטרים לשלם ארנונה על חלקות הקבר בהם קבורים יקיריהם.

בהודעה שפרסם משרד האוצר נאמר, כי "לאורך שנים רבות נדרשו חברות הקדישא לשלם  ארנונה בגין שטחי בתי קברות, הנחשבים חוקית כשטח בשימוש מועצה דתית, כפי שמשלם כל גוף, החייב בארנונה, לרבות צה"ל על בסיסיו וכיו"ב".

במשרד מציינים, כי עד חודש יולי 2010 נדרשה חברה קדישא לשלם ארנונה על שטחי קבורה המנוהלים על ידה, תשלום שהופסק בעקבות חוק שאושר בכנסת ביולי 2010 ביוזמתו של ח"כ משה גפני, אשר המעניק פטור מתשלום ארנונה לחברה קדישא".

לטענת האוצר, כתוצאה מביטול הארנונה שהואלה על חברה קדישא ירדו הכנסות הרשויות בעשרות מיליוני שקלים (כל רשות על פי נתוני הגבייה שלה).

"בהצעת התקציב 2013-2014 מציע משרד האוצר להשיב את המצב לקדמותו ולמנוע מהרשויות אובדן הכנסה. תעריפי הגבייה למי שמעוניין לרכוש חלקת קבר בחיים קבועים בחוק, ולא ניתנים לשינוי, אלא באישור הכנסת", מדגישים במשרד האוצר.