עובדי המועצות הדתיות יהיו כפופים לחוק המשמעת

שופטי בג"ץ הכריעו היום כי עובדי המועצות הדתיות כפופים לכללי המינויים והמשמעת של עובדי מדינה.

ישי קרוב , י' בסיון תשע"ג

בית משפט העליון, ירושלים
בית משפט העליון, ירושלים
פלאש 90

שופטי בג"ץ פסקו היום (ראשון) כי על עובדי המועצות הדתיות יחולו כללי המינויים והמשמעת להם כפופים עובדי מדינה.

השופטים נאור, מלצר ועמית הדגישו בפסק הדין, כי "מטרתו של הדין המשמעתי היא להבטיח את תפקוד השירות הציבורי, את טוהר השירות והשורות בו, תדמיתו ואמון הציבור, ולקבוע נורמות של התנהגות ראויה של עובד הציבור ושל תקינות השירות הציבורי".

כזכור, התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ עוד בשנת 2007, באמצעות עוה"ד אליעד שרגא ודפנה קירו – כהן, בדרישה כי ראש הממשלה והרשות לענייני דתות יחילו על המועצות הדתיות את דיני המשמעת של שירות המדינה וכן את חוק שירות המדינה (מינויים), כפי שהוסמכו על פי הוראות חוק שירותי הדת. זאת לאור כך שהימנעותם ארוכת השנים, בלא נימוק ראוי, מביאה להעדר תחולת דיני המשמעת כמו גם העדר מערכת אכיפה משמעתית או דיני המינויים על עובדי המועצות הדתיות, חרף היותם עובדי ציבור וחרף לשונו ורוחו של חוק שירותי הדת, כמעט כ-40 שנה מיום חקיקתו.

טענת התנועה היתה כי אי החלת חוק המשמעת והוראות חוק המינויים על עובדי המועצות הדתיות יצרה "ואקום" שגורם לא רק לחוסר יכולת לטפל בטווח שלם של הפרות נורמטיביות והתנהלות לא תקינה, אלא כי יוצר אפליה לא מוצדקת בין עובדים במגזר הציבורי עליהם חלים דיני משמעת ודיני המינויים – לעובדי מועצות דתיות – עליהם דיני אלה אינם חלים, ללא נימוק אמיתי.

בעקבות עתירה זו, הוסדרו בפברואר השנה, לראשונה, נהלי המינויים במועצות הדתיות. כעת הורה בג"צ גם על החלת דיני המשמעת ופסק לטובת העותרת הוצאות בסך של 50,000 ₪.