שימוש ציני בטרגדיה בבאר שבע?

ח"כ תמר זנדברג (מרצ) ניצלה את הטרגדיה בבאר שבע כדי להתנגח במדיניות הממשלה. סגן שר האוצר: זו עליבות, וטוב תעשי אם תתנצלי.

עוזי ברוך , י"א בסיון תשע"ג

MK Tamar Zandberg
MK Tamar Zandberg
Flash 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאות שנייה ושלישית הצעת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 ואת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית.

בכך אושרה סופית המסגרת הדו-שנתית של התקציב ושל חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014, המהווה שלב ראשון, לקראת אישור התקציב וחוק ההסדרים שיונחו על שולחן הכנסת בשבועות הקרובים. 

הצעות החוק שאושרו, קובעות כהוראת שעה כי חוק התקציב לגבי השנים 2013 ו-2014 יהיה חוק תקציב דו שנתי, כן נקבעו תיקונים נוספים שנועדו לבצע התאמות לקביעת התקציב כתקציב דו שנתי, בין היתר, לעניין תכנית תקציב רב-שנתית, תקציב התאמות, וסכומים שהממשלה רשאית להוציא במקרה שלא התקבל חוק תקציב לפני תחילת שנת כספים.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ סלומינסקי, הציג את הצעות החוק "השיטה של תקציב דו-שנתי לא הוכיחה את עצמה במדינת ישראל למרות שיש מאחוריה הגיון ואולי אפשר לרשום עליה פטנט. בפועל, מאחר ולא הייתה לנו ברירה אנחנו מבקשים לאשר את התקציב הקרוב בפעם האחרונה כתקציב דו-שנתי, אם כי בפועל מדובר בתקציב לשנה וחצי".

ח"כ תמר זנדברג (מרצ) אמרה בנאומה "היום התרחש בבאר שבע אירוע טרור על רקע כלכלי. אדם שהחיים השליכו אותו לעבר ייאוש. זו לא גזרת גורל, זו תוצאה של מדיניות. במדינת ישראל יש כמה מאות בני אדם שמתאבדים על רקע של מצוקה כלכלית.".

סגן שר האוצר, ח"כ מיקי לוי (יש עתיד), תקף בחריפות את ח"כ תמר זנדברג (מרצ) על שחיברה כביכול בין הרצח בבנק בבאר שבע למצב הכלכלי. לטענת סגן השר לוי, "חבל שהאופוזיציה עושה שימוש כל כך נמוך וציני בטרגדיה בבאר שבע. זו עליבות, וטוב תעשי אם תתנצלי".

ראשת האופוזיציה, ח"כ שלי יחימוביץ' (העבודה): נתניהו ולפיד הם תאומים סיאמים. אין כאן כל מנוע צמיחה אין כאן כל תקווה.