ביהמ"ש: ועידת הליכוד תכונס תוך חודש

שופט בית המשפט המחוזי בת"א קבע כי הליכוד חייב לכנס את הועידה בתוך חודש על מנת לבחור יו"ר לועידה ואת חברי בית הדין של התנועה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה בסיון תשע"ג

ועידת הליכוד מאשרת את האיחוד
ועידת הליכוד מאשרת את האיחוד
פלאש 90

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חגי ברנר, הורה למפלגת הליכוד ולועדת הבחירות של הליכוד לכנס את ועידת המפלגה עד לתאריך ה-30 ביוני.

את ההחלטה נתן השופט בעקבות תביעה שהגישו שני חברי ליכוד, אביעד נטוביץ ושלמה גדעון אריאל, בדרישה לכנס את הועידה, אשר כינוסה נדחה טרם הבחירות.

העותרים טענו, כי למרות שועידת הכינוס כונסה לראשונה לפני למעלה משנה, הרי שמאז ועד היום, בחלוף פרק זמן של למעלה משנה, לא נבחרו בעלי התפקידים שפורטו לעיל ומכאן שהועידה כלל לא מילאה את התפקיד שלשמו נבחרה.

העותרים ציינו, כי בשעתו נמצא צידוק עניני להמנעות מעריכת הבחירות על אתר, והוא העדר יכולת ארגונית לקיים את הבחירות באופן חשאי, אלא שצידוק זה איננו קיים מזה זמן רב.

השופט קבע, כי "על המשיבות (הליכוד וועדת הבחירות - ש.פ.) לכנס בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30.6.2013 את ועידת הליכוד לשם בחירת יו"ר הועידה, בחירת חברי בית הדין של הליכוד ובחירת חברי המוסדות האחרים. בחירת יו"ר הועידה תהיה מתוך רשימת המועמדים שפורסמו לקראת ועידת הליכוד שנערכה ביום 6.5.2012".