המיסים ממכירת "ישקר" יצרו עודף תקציב חד פעמי

הממשלה רשמה בחודש מאי האחרון עודף תקציבי חד פעמי לאחר חודשי גירעון ארוכים, זאת בעקבות תשלום המס על מכירת מניות "ישקר".

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח בסיון תשע"ג

לחזור לעדיפויות של פעם. ורטהיימר
לחזור לעדיפויות של פעם. ורטהיימר
פלאש 90

בחודש מאי נמדד בפעילות התקציבית של הממשלה עודף בסך של כ 0.9 מיליארד שקלים, כך נמסר ממשרד האוצר בעקבות אומדנים שהוכנו בחטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי. .

העודף התקציבי החריג, לאחר חודשים ארוכים של גירעון, נבע על פי הדיווח מתקבול מסים חד פעמי בסך של כ 1.7 מיליארד שקלים הנובע ממכירת יתרת מניות "ישקר" ממשפחת ורטהיימר לתאגיד האמריקני ברקשייר האת'ווי שבניהולו של וורן באפט.

בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הגירעון הממשלתי בסך של כ 6.8 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך של כ 5.5 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

בפעילות התקציבית למימון היה בחודש מאי  עודף של כ 1.2 מיליארד שקלים.

הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים הסתכם עד חודש מאי ב 40.2 מיליארד שקלים שהם כ- 4.2% תמ"ג, ירידה לעומת רמת גירעון מצטבר ממוצעת של כ 4.5% תמ"ג מתחילת השנה ועד לחודש אפריל.

מתחילת השנה פועלת הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת, ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2012 בכל חודש.

סך ההוצאות (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש מאי ב 22.3 מיליארד שקלים. לפי החלוקה הבאה: הוצאות משרדי הממשלה 19.6 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 2.7 מיליארד שקלים.

בחודש מאי חלה עלייה קלה ברמת ההוצאות של משרדי הממשלה בהשוואה לאפריל. בחודשים אפריל – מאי חלה עלייה של כ 5.5% לעומת פברואר – מרס.

מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה ב 90.5 מיליארד שקלים. עלייה של 4.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 6.4% בעוד שהוצאות מערכת הביטחון ירדו ב 1.9%.

סך גביית המסים בחודש מאי הסתכמה בכ 21.6 מיליארד שקלים לעומת 18.3 במאי אשתקד. בחודשים ינואר – מאי הסתכמה גביית המסים ב 97.5 מיליארד שקלים לעומת 93.0 בתקופה המקבילה אשתקד.

מלווה מהמוסד לביטוח לאומי הסתכם בחודש מאי ב 0.3 מיליארד שקלים. סכום זה מבטא השקעה שלילית בסך של כ 2.2 מיליארד שקלים מתחילת השנה ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד. תקבול מענק בטחוני (נטו) הסתכם בחודש מאי ב 0.8 מיליארד שקלים.

את הגירעון שנוצר מימנה הממשלה בין השאר באמצעון גיוס הון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של כ- 5.9 מיליארד שקלים ומתקבולי מכירת קרקע ("הפרטה") שהסתכמו חודש מאי ב 0.4 מיליארד שקלים.

כתוצאה מהפעילות התקציבית של הממשלה עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של כ 7.5 מיליארד שקלים.