"חוק שטרן" מגיע לבג"ץ

שופטי בג"ץ ידונו מחר בעתירת המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן ויד לאשה הדורשים להמשיך בחקיקת "חוק שטרן".

שלמה פיוטרקובסקי , א' בתמוז תשע"ג

משרדי הרבנות הראשית
משרדי הרבנות הראשית
פלאש 90

ארגוני הנשים הגישו ביום חמישי בצהריים עתירה לבג"צ למתן צו ביניים שיעצור את המשך מינוי נציגי הכנסת, הממשלה ושר הדתות לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים.

בעתירה נטען, כי העובדה כי המצב הקיים גורם להדרת נשים מהגוף הבוחר את הרבנים הראשיים אינה עולה בקנה אחד עם חוק שיווי זכויות האישה המחייב ייצוג הולם של נשים באסיפה הבוחרת ובגופים הדומים לה.

העותרות לבג"צ דורשות כי יתאפשר להשלים את הליך החקיקה בהצעת החוק של ח"כ אלעזר שטרן וח"כים נוספים שעברה בקריאה טרומית ולא קודמה בשל וטו שהוגש על ידי יו"ר סיעת הבית היהודי, ח"כ איילת שקד.

נציין כי מדובר בעתירה חריגה שסיכוייה לכאורה קלושים, זאת משום ששופטי בג"ץ נעדרים לכאורה סמכות לכפות על הכנסת חקיקת חוק מסוים.

בנוסף יש לציין, כי הצבעה על חוק בקריאה טרומית איננה נחשבת לתחילת חקיקתו של החוק ועניינה רק החלטה של הכנסת להעלות את החוק על סדר יומה.

"הרבניים הראשיים לישראל נבחרים אחת לעשור על ידי האסיפה הבוחרת, המורכבת כיום מ- 150 נציגים וביניהם אישה אחת בלבד", כתבו הארגונים בעתירה, תוך שהם מתעלמים מבחירתן של 3 חברות כנסת לגוף הבוחר מטעמה של הכנסת, מהודעת ראש הממשלה כי את הממשלה תייצגנה בגוף הבוחר 2 שרות דווקא ומהודעת שר הדתות בנט לפיה עשר אנשי הציבור שעל מינויים הוא מופקד תהיינה נשים.

"נדרשת התערבותו הדחופה והמיידית של בית המשפט לעצור את המשך המינויים של נציגי הכנסת, הממשלה ושר הדתות אשר עלולים להביא לסיכול הליכי החקיקה. בית  המשפט מתבקש להוציא צו ביניים המורה לכנסת, לממשלה ולשר הדתות להימנע ממינוי נציגיהם לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, כל עוד לא הושלמו הליכי החקיקה של הצעת החוק האמורה", נאמר בעתירה.