הדס: לא ניתן למסור המדינות שיקלטו מסתננים

שליח ראש הממשלה למגעים בנושא קליטת המסתננים מבהיר, כי לא ניתן למסור את שמות המדינות הקולטות כדי לא לסכל ההסדרים.

שלמה פיוטרקובסקי , א' בתמוז תשע"ג

חגי הדס
חגי הדס
לע"מ

פרקליטות המדינה מבהירה בתשובה משלימה לבג"ץ, כי חלה התייחסות שונה למסתננים מצפון סודן ולמסתננים מאריתריאה בכל הנוגע למדיניות החזרתם למדינותיהם.

על פי עמדת המדינה, מסתננים מאריתריאה לא יוחזרו למדינתם באופן זמני כתוצאה ממדיניות מכוונת. לעומתם, מסתננים מצפון סודן אמורים להיות מוחזרים למדינתם באופן עקרוני, אלא שמבחינה טכנית הדבר קשה לביצוע, עקב היעדר יחסים דיפלומטיים והיעדר תחבורה בין המדינות.

לתשובת המדינה צורף תצהירו של שליח ראש הממשלה לטיפול בנושא החזרת המסתננים, לפיו בימים אלו מתנהלים מגעים עם כמה מדינות אפריקניות, חלקן לצורך קליטת המסתננים וחלקן לצורך מעבר של מסתננים חזרה לארצותיהם.

הדס ציין, כי עם מדינה אחת כבר קיימות הסכמות עקרוניות הן בסוגיית קליטת המסתננים והן בסוגיית מעבר מסתננים חזרה לארצם, אם כי עדיין לא הושלמו כל הפרטים הדרושים לצורך כך.

עוד ציין הדס, כי בנוגע לארבע מדינות נוספות עמן מתקיימים מגעים בנושא זה קיימת התקדמות רבה, אולם טרם הושגו הסכמות סופיות.