חוות דעת: קושי בהחלת 'חוק עמאר' על הרב עמאר

יועמ"ש הכנסת רואה "קושי משפטי" בישום "חוק עמאר" באופן שיאפשר לרב עמאר להתמודד לכהונה נוספת, אך לא שולל זאת באופן מוחלט.

שלמה פיוטרקובסקי , ב' בתמוז תשע"ג

מתרחקים. הרב עמאר
מתרחקים. הרב עמאר
פלאש 90

היועץ המשפטי לכנסת, אייל ינון, קובע בחוות דעת שניתנה לבקשת חברי הכנסת איתן כבל (עבודה) משה גפני (יהדות התורה) ואלעזר שטרן (התנועה), כי החלת "חוק עמאר" באופן מיידי בעייתית מבחינה משפטית.

בחוות הדעת מציין ינון, כי תהליך הבחירות לרבנות כבר החל, במובן זה שחלק מהגופים אשר נדרשים לבחור את נציגיהם לגוף הבוחר כבר בחרו את הנציגים.

"בעיתוי הנוכחי אני רואה קושי, בוודאי במישור של המצב המשפטי הראוי, בהחלת ההסדרים המתחייבים מהצעת החוק שבנדון על הבחירות הקרובות", קובע ינון.

עם זאת מציין ינון, כי בניגוד ל"חוק שטרן", אותו כבר לא ניתן לכאורה להעביר משום שהוא נוגע ישירות להרחבת הגוף הבוחר שבחירתו כבר החלה, הרי ש"חוק עמאר" מתייחס לזהות המועמדים, ואילו מועד הגשת המועמדות טרם החל.

ינון מוסיף ומציין, כי עמדתו בנושא זה איננה זהה לעמדת הגורמים המשפטיים הנוספים העוסקים בנושא, אשר אינם רואים מניעה בקידום החוק.

"בהקשר זה אציין, כי מתגובת המדינה לעתירות שהוגשו בקשר עם הליך הבחירות לרבנים הראשיים, עולה כי הגורמים המשפטיים במדינה אינם רואים מניעה משפטית לקדם את הצעת החוק הנדונה, עוד בטרם הוקמה ועדת הבחירות ובטרם בחרה הממשלה את נציגיה לאסיפה הבוחרת, כך שתחול בבחירות הקרובות", קובע ינון.