'אברכים' – גרסת האדמו"ר מפיאסצנא

בספר חדש מפרש ומבאר הרב עזרא שיינברג מצפת, את הספר 'צו וזירוז' של האדמו"ר מפיאסצנא הי"ד שנרצח בשואה.

ישי קרוב , ג' בתמוז תשע"ג

המאיר לארץ
המאיר לארץ
הוצאת ישיבת האר"י

המאיר לארץ
הרב עזרא שינברג
הוצאת ישיבת 'אורות האר"י', 435 עמ'.

שבעים שנה חלפו מאז נרצח האדמו"ר מפיאסצנא על ידי הנאצים ימ"ש.

למרות השואה הצליח האדמו"ר לכתוב ספרים ולהנחיל את מורשתו ואמונתו לדורות הבאים. הוא עשה זאת כשהחביא חלק מכתביו ואלו נמצאו לאחר השואה.

אחד הספרים המוכרים של האדמו"ר הוא 'הכשרת האברכים' כשבסופו נכתב הפרק 'צו וזירוז'.

בספר חדש הרואה אור מבית מדרשה של ישיבת 'אורות האר"י' בצפת, נכתבו שיעוריו של ראש הישיבה, הרב עזרא שיינברג, על הפרק.

את הספר פתחו העורכים בקורות חייו של הרב קלונימוס קלמן שפירא, הלא הוא האדמו"ר מפיאסצנא. בפרק זה מסופר על לידתו של המחבר, המינוי לאדמו"רות, הקמת הישיבה ויחסו לארץ ישראל.

פרקי 'צו וזירוז' מחולקים באופן כזה שהפסקאות נכתבו בחלקו העליון של הדף, לצידן משפט סיכום של הפיסקה בצורה בהירה ובתחתית העמוד שיעורו של הרב שינברג בו מרחיב הרב את דברי האדמו"ר מפיאסצנא ומסבירם.

בסוף הספר מובא אינדקס מקורות המפנה לכל מקום בספר בו הוזכר פסוק מהתנ"ך, דברי חז"ל ועוד. בנוסף, יש מפתח נושאים מפורט של הספר.

אז מי שעדיין לא פתח את ספריו של האדמו"ר, ובעצם גם מי שכן, מומלץ לעשות זאת כעת בספר החדש 'המאיר לארץ'.