תביעה נגד המפלגות: השיבו את המקדמות

4 מפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-18 אך זכו לבסוף בפחות מאחוז אחד מהקולות נתבעות על ידי המדינה לאחר שלא השיבו המקדמות שקיבלו.

שלמה פיוטרקובסקי , ח' בתמוז תשע"ג

 בחירות
בחירות
צילום: פלאש 90

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה תביעות נגד מפלגת צומת, מפלגת עלי"ה, מפלגת מימד ומפלגת גיל, להשבת המקדמה ששולמה להן מאוצר המדינה על חשבון כספי מימון מפלגות למימון הוצאות הבחירות.

על פי כתבי התביעה, נדרשות המפלגות צומת, עלי"ה ומימד להשיב סכום של כ-870,000 ₪, כל אחת, ומפלגת גיל נדרשת להשיב סכום של 5,220,000 ש"ח.

על-פי חוק מימון מפלגות, סיעה בכנסת זכאית למימון מאוצר המדינה לצורך מימון הוצאות הבחירות בתקופת הבחירות. מפלגה אשר לא זכתה למינימום הנדרש של 1% מהקולות הכשרים בבחירות, אינה זכאית למימון הוצאות בחירות, ולכן עליה להשיב את הכספים שקיבלה כמקדמה.

מפלגת גיל, מפלגת עלי"ה, מפלגת צומת ומפלגת מימד קיבלו ב-2009 מקדמה לקראת השתתפותן בבחירות לכנסת ה-18, אך זכו בסופו של דבר בבחירות בפחות מ-1% מהקולות.

חרף מספר פניות בנושא, מפלגות אלה לא השיבו את המקדמה, ועל כן הוגשו התביעות להשבת הכספים.

התביעות הוגשו בהמשך לפסק הדין שניתן ביום 29.11.11 בענין מפלגת חץ שבו קיבל בית המשפט את התביעה שהגישה הכנסת וחייב את מפלגת חץ להשיב את כספי המקדמה ששולמו לה.

בפסק דין מיום 31.7.12 של בית המשפט העליון בערעור שהוגש, אישר בית המשפט העליון את פסיקתו של בית המשפט המחוזי לענין פרשנות חוק מימון מפלגות וקיומה של חובת ההשבה של כספי המקדמות. לענין היקף ההשבה, ניתן בהסכמת הצדדים לנוכח הנסיבות שם, פסק דין על דרך פשרה אשר קבע את גובה סכום ההשבה.

בפרקליטות מציינים, כי מדובר במהלך חשוב לאכיפת הוראות החוק, על מנת לשמור על כספי הציבור ולהבטיח כי המימון אכן ישמש למטרות שלהן נועד. 

הגשת התביעות נעשתה בעבודה משותפת עם היחידה לתביעות בפרקליטות המדינה והכנסת, והינה חלק ממהלך רחב ואסטרטגי בפרקליטות. הפרקליטות פועלת באמצעות כלים אזרחיים ובכללם, הגשת תביעות אזרחיות לטיפול בתופעות רוחביות של הפרת חוק והתחייבויות כלפי המדינה לשם אכיפת החוק ולשמירה על הקופה הציבורית.