עיתונאי "מעריב" הכריזו על סכסוך עבודה

ארגון העיתונאים הכריז היום (שני) על סכסוך עבודה ב"מעריב", לאחר שלטענתם ההנהלה ממשיכה בצעדים חד צדדיים נגד העובדים בעיתון.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' בתמוז תשע"ג

עד ר"ה. מעריב
עד ר"ה. מעריב
פלאש 90

ארגון העיתונאים הכריז היום (שני) על סכסוך עבודה ב"מעריב", לאחר שלטענתם ההנהלה המשיכה לבצע באופן חד צדדי מהלכים רבים שפוגעים בזכויותיהם של העובדים.

בועד מציינים כי ללא כל הודעה מוקדמת הועברו כלל עובדי מעריב לחברה אחרת. בימים האחרונים ההנהלה מפעילה לחצים על עובדים לפרוש נגד רצונם ואף הושמעו איומים בפיטורים, עשרות פרילנסרים לא קיבלו את משכורות מרץ, וחלקם אף מחכים למשכורות קודמות.

עוד טוענים שם, כי ההנהלה פועלת להעברת מחלקות מסוימות בחברה לירושלים, ומסרבת לדון בדרכים להקל על העובדים המתבקשים לעבור, למרות התחייבות מפורשת בפני בית הדין האזורי לעבודה שכך תעשה. כמו כן, ההנהלה פנתה לאחרונה לעובדות, בעיקר גרפיקאיות, והודיעה להן חד צדדית שיצטרכו לעבוד שעות רבות יותר, מבלי לתאם את השינויים או להבהיר את השלכותיהם על שכרן.

כל הדברים הללו, אומרים בועד, נעשים כשבמקביל מעלים את שכרם של מספר מצומצם של עובדים, ומפרסמים מודעות דרושים לעובדים חדשים במקום העובדים הוותיקים המפוטרים.

בפנייתו לארגון העיתונאים בבקשה להכריז על סכסוך עבודה, מציין הועד כי מדובר במהלכים חד-צדדיים אותם מבצעת ההנהלה ללא כל היוועצות עם ועד העובדים.

מתוך הבקשה:

 "העניינים שבסכסוך:

א.      כוונה לשינויים מבניים/ארגוניים חד צדדיים, שיש להם השלכות משמעותיות וחמורות על העובדים מבחינת שכרם וביטחונם התעסוקתי וזאת, באופן חד צדדי וללא ניהול מו"מ קיבוצי עם נציגות העובדים;

כך למשל: השלכות ופגיעות שיש לכוונה לשינוי מבני/ארגוני הכרוך בהעתקת חלקים מהמערכת מתל אביב לירושלים, שינוי בהיקפי משרה, ניוד עובדים מחברה לחברה וחוסר וודאות;

ב.       דרישת נציגות העובדים להבטיח שמירה על העובדים ועל מלוא זכויותיהם לרבות ביטחונם התעסוקתי והכלכלי;

ג.        דרישת נציגות העובדים כי עד להבטחת האמור, לא ייעשה כל שינוי חד צדדי במצב הקיים".

במכתב ששלח הועד לעובדים בסוף השבוע נכתב: "לא כך מתנהגת הנהלה שמכבדת את עובדיה ואת זכותם להתאגד ולשמור על זכויותיהם. אופן ההתנהגות של ההנהלה נראה יותר ככזה של מי שמתכננת למחוק את זכויות העובדים, את התחייבויותיה במסגרת ההסכם הקיבוצי, ואת העבודה המאורגנת במעריב-מקור ראשון. פניות אינספור – בכתב, בעל פה ובישיבות, על ידי הוועד, הארגון, ההסתדרות ועורכי דיננו – כולן העלו חרס. ההנהלה מסרבת לשתף עמנו פעולה, ומשתמשת בשיטת הסלאמי ובניסיונות הפרד ומשול כדי לפגוע בכל סקטור בנפרד ולשחוק את הערבות ההדדית בינינו ואת הזכויות הבסיסיות של העובדים".