הרב עמאר: לא אתמודד על רבנות ירושלים

מספר ימים לאחר שהוברר כי לא יוכל להתמודד על כהונת הרב הראשי הבא, מזים היום הרב עמאר את השמועות לפיהן יתמודד על רבנות ירושלים.

חיים לב , י' בתמוז תשע"ג

הרב שלמה עמאר
הרב שלמה עמאר
צבי לין

הראשון לציון, הרב שלמה משה עמאר, מזים היום (שלישי) את השמועות שנפוצו בימים האחרונים, לפיהן בכוונתו להתמודד בקרוב על כהונת רבה הספרדי של העיר ירושלים.

נזכיר כי בראשית השבוע התברר סופית שהניסיון לחוקק את "חוק עמאר", אשר היה מאפשר לרב עמאר להתמודד על כהונה נוספת כרב הראשי הספרדי, כשל בעקבות הוראתו של הרב עובדיה יוסף.

במכתב שהוציא הבהיר הרב עמאר כי אין בדעתו להתמודד על רבנות ירושלים. תחת הכותרת "שמעתי קולות מסביב בענין רבנות ירושלים ת"ו", כותב הרב עמאר כי אין שחר לדברים והשמועות אינן על דעתו.

"וזאת להודיע ולהיוודע שלא התנגדתי בעניין החוק להמשך הרבנות הראשית, רק מפני גודל האחריות שיש בענין, בענייני בתי הדין בכלל ובפרט, וכפי שטענו כנגד חברי ורבותי בכל אתר, ועל ראש צבאם עט"ר מרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף שליט"א. ומשום שהבטחתיו שלא לדבר, הייתי כחרש לא ישמע וכאילם לא יפתח פיו", הסביר הרב עמאר.

"ועתה הליצנים נראו בארץ, ודרכיהם מכוונות הן, ויש שמפיצים ענין הרבנות של ירושלים תובב"א. והנני להודיע בשער בת רבים שאין דעתי על זה כלל, וכבר יעדה מרן שליט"א לבנו הגר"י יוסף שליט"א, ואני תומך ותמכתי בזה בכל לב, ולא עולה על לבי בענין זה אפילו במחשבה, וכבר דחיתי פניות חשובות מאד בענין. כל מגמתי ללמוד תורה וללמדה בשיעורים ודרשות בארה"ק, ובכל אתר ואתר ולהמשיך להשיב לשואלים דבר ה' זו הלכה סדורה וערוכה", הוסיף הרב.