אוכלוסיית ערביי ישראל הולכת ומקצינה

49.5% מערביי ישראל תומכים בהקמת מדינה פלסטינית על כל שטחי ארץ ישראל שבין הים לירדן, זאת לעומת 16.6% בלבד בשנת 1995.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז בתמוז תשע"ג

ערבים. ארכיון
ערבים. ארכיון
פלש 90

האוכלוסייה הערבית בישראל הולכת ומקצינה, כך עולה מנתוני מחקר שנערך ע"י פרופ' סמי סמוחה מאוניברסיטת חיפה ומכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת חיפה.

המחקר יוצג בכנס בנושא יחסי יהודים-ערבים שיתקיים ביום ראשון במכון הישראלי לדמוקרטיה.

מנתוני המדד עולה, כי מאז שנת 1995 חלה הקצנה ניכרת ביחס ערביי ישראל אל מדינת ישראל. 49.5% מערביי ישראל אמרו בסקר כי הם תומכים בהקמה של מדינה פלסטינית על כל שטחי ארץ ישראל שבין הים לירדן, וזאת לעומת 16.6% בלבד בשנת 95 ו-19.7% ב-2003.

24% מערביי ישראל שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל וזאת לעומת 10.3% בלבד ב-1995 ו-11.2% ב-2003.

גם ביחס אל הציבור היהודי חלה הקצנה. 27.9% אמרו כי אינם מוכנים שיהיה להם חבר יהודי וזאת לעומת 6% בלבד שענו תשובה זהה בשנת 1995 ו-15.8% בשנת 2003.

מנגד, ביחס הציבור היהודי כלפי הערבים נראה שאין שינוי משמעותי והיחס נשאר זהה לשנים קודמות. 75% מהיהודים (72.6% ב-2003) מסכימים שלערבים יש זכות לחיות במדינה כמיעוט בעל זכויות שוות, 45.7% (34.5% ב-2003) מוכנים לקבל את הערבים כשכנים ו-54.8% (51.5% ב-2003) כתלמידים, ו-52.8% (47.4% ב-2003) מסכימים שמפלגות ערביות ישתתפו בקואליציות ממשלתיות.