הרב עמאר מינה את החברים מטעמו בגוף הבוחר

הרב הראשי הרב שלמה עמאר העביר את רשימת עשרת הרבנים שיכהנו בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים מטעם הרבנים הראשיים היוצאים.

חזקי ברוך , י"ט בתמוז תשע"ג

הרב שלמה עמאר
הרב שלמה עמאר
צבי לין

הראשון לציון הרב שלמה עמאר העביר לממשלה את שמותיהם של עשרת הרבנים אשר יכהנו מטעמו כחברים בגוף הבוחר וביום ראשון צפויה הממשלה לאשר את הרשימה.

הרב עמאר העביר רשימה מטעמו, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה קבע, כי הרב עמאר יהיה זה שימנה את כל הרבנים לאחר שהרב מצגר השעה את עצמו מהתפקיד.

הרבנים שימונו הם הרב צפניה דרורי, הרב יהודה בלוי, הרב משה גלבשטין, הרב משה קליין, הרב פנחס לוי, הרב שמעון אליטוב, הרב משה ברנשטיין, הרב פרופ' אליאב שוחטמן, הרב יאיר אלימלך טורנהיים והרב רפאל מנת.

נציין כי הממשלה צריכה לאשר את הרשימה כחלק מתהליך ההיוועצות הקבוע בחוק, וכי מנגד צריכה הממשלה להתייעץ עם הרבנים הראשיים (במקרה זה הרב עמאר) על מינוי עשרת נציגי הציבור אותם היא ממנה.

הרב מצגר הודיע בראשית השבוע באמצעות עורכי דינו לרב עמאר, כי הוא מבקש ממנו למנות במקומו את הרבנים החברים בגוף הבוחר.