גלי צה"ל תמשיך עם תשדירי השירות

מליאת הכנסת אישרה היום כי יחול דין רציפות על הצעת החוק להארכת תשדירי רדיו של גלי צה"ל.

חזקי ברוך , כ"ג בתמוז תשע"ג

תמיכה נמשכת... גל"צ
תמיכה נמשכת... גל"צ
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק גלי צה"ל.

הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת ה-18, קובעת כי זמן השידור המרבי של תשדירי שירות ושידורי חסות לשעת שידור יעמוד על תשע דקות במקום ארבע דקות וחצי. כמו כן, מוצע לאפשר לגלי צה"ל לשלב שידורי חסות ותשדירי שירות גם באתר האינטרנט של גלי צה"ל, ובלבד ששידורי החסות ותשדירי השירות יופרדו מהתוכן המועבר על ידי גלי צה"ל.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "הוראת השעה מסדירה את נושא שידור תשדירי שירות ושידורי חסות בתחנת 'גלי צה"ל', וגם את הפיקוח הציבורי על שידורים אלה. הוראת השעה נחקקה בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה בידי תחנות רדיו אזוריות אחדות נגד "גלי צה"ל". במסגרת הדיונים בעתירה המליץ בית-המשפט העליון להסדיר בחקיקה ראשית את סוגיית שידורי החסות ותשדירי השירות ב"גלי צה"ל", שהיא תחנה צבאית שמופעלת בידי יחידה צבאית".

בעקבות המלצת בג"ץ, וכדי להבהיר את המצב המשפטי והסמכויות המוקנות ל"גלי צה"ל" בהקשר זה, עיגנה הוראת השעה את סמכותה של תחנת "גלי צה"ל" לשדר תשדירי שירות ושידורי חסות תמורת תשלום, בדומה לסמכות הנתונה לרשות השידור בחוק רשות השידור.

יצוין כי "גלי צה"ל" שידרה בפועל שנים רבות קודם לכן תשדירי שירות ושידורי חסות באופן דומה, והכללים לגבי התכנים שלהם הוסדרו אז בפקודות הצבא ובהוראות משרד הביטחון.

מוצע, לאחר כשבע שנים שבהן נבחן ההסדר של שידורי חסות ותשדירי שירות בתשלום ב"גלי צה"ל" הקבוע בהוראת השעה, להפוך את ההסדר האמור מהסדר זמני להסדר קבוע, שכן לאחר בחינת ההסדר הקבוע בה נמצא כי מדובר בהסדר ראוי, ואין כוונה לבטלו בשנים הקרובות.

79 ח"כים תמכו בבקשת הממשלה ו-3 התנגדו לה. ההצעה תוחזר לוועדת הכלכלה, להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.