עונש יצירתי לבחורי ההסדר: סיפוח לרבנות

באגף כח האדם בצה"ל מצאו דרך יצירתית להענשת בחורי ישיבות הסדר שנוסעים לחו"ל בלא קבלת אישור מהצבא.

עדו בן פורת , א' באב תשע"ג

ריתוק לרבנות. תלמידי ישיבת הסדר
ריתוק לרבנות. תלמידי ישיבת הסדר
פלאש 90

באגף כח האדם בצה"ל מצאו דרך יצירתית להענשת בחורי ישיבות הסדר שנוסעים לחו"ל בלא קבלת אישור מהצבא.

מספר בחורי ישיבות שנסעו לחו"ל בלי שדיווחו על כך מראש ולא קיבלו אישור בכתב ממדור בני ישיבות, נשפטו בחומרה וזכו לעונש בדמות ריתוק לבסיס צבאי וסיפוח לרבנות הצבאית.

לערוץ 7 נודע כי שני חיילים שנשפטו אצל ראש מדור בני ישיבות, סרן אייל חברוני, רותקו למפקדת הרבנות הצבאית שבכלא 4 בצריפין למשך כמה ימים, וביצעו שם תפקידי מנהלה תחת פיקודו של רב הכלא.

ארבעה חיילים מישיבת הסדר נוספת, טסו לחו"ל באישור ראש הישיבה ומדור בני ישיבות, אולם חזרו לישראל שישה ימים לאחר המועד שאושר להם. ארבעתם נשפטו אצל סרן חברוני ורותקו לרבנות הצבאית בחטיבת גבעתי.

שני חיילים נוספים שטסו לחו"ל נשפטו גם הם, רותקו באופן מיידי למחנה תל השומר וביצעו עבודות מנהלה בשטח הבסיס הצבאי.

על פי פקודות צה"ל, כל חייל ובכלל זה גם ההסדרניקים בעת שהייתם בישיבה, לא ייצאו מחוץ לישראל, אלא אם כן נשלחו בתפקיד או אם ניתן להם היתר מיוחד ממפקדיהם, קרי מפקד מדור בני ישיבות באגף כח האדם.

במכתב ששיגר מדור בני ישיבות לישיבות ההסדר, מתבקשים ראשי הישיבות לשנן בפני הבחורים את פקודות הצבא ומבהירים כי הפרתן תביא לעמידה לדין משמעתי. "לידיעתכם כי מדור בני ישיבות עורך מעקב אחר יציאות בני הישיבות לחו"ל וכל חריגה מהנהלים תוביל לבירור משמעתי וענישה בהתאם", הוזהרו הרבנים.