מבצע מקררים? גם לאברכים

במסגרת היציאה לסבב שני של "מבצע מקררים" החליט משרד האנרגיה לכלול הפעם אף משפחות של אברכים נזקקים.

חיים לב , א' באב תשע"ג

המקרר הכשר של תדיראן
המקרר הכשר של תדיראן
יוני קמפינסקי

לאחר שהאברכים החרדיים הנזקקים הודרו ממנו, החליט משרד האנרגיה במסגרת היציאה לסבב שני של "מבצע מקררים" לכלול אף משפחות של אברכים נזקקים.

במסגרת המבצע, ממיר משרד האנרגיה את המקררים הישנים במשפחות הנזקקות במקררים חדשים במחירים מסובסדים.

קהל היעד אליו פונה משרד האנרגיה הוא מקבלי הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה ושאר מקבלי קצבת ביטוח הלאומי. דא עקא, שעד הלום האברכים הזכאים למלגת הבטחת ההכנסב הודרו ממבצע הסבסוד שכן תקצובם מגיע ממשרד החינוך ולא ממשרד הרווחה. כאמור, תוקנה האפליה.

לאחר שבתקשורת היה מי שהביע טרוניה על הכללת האברכים, נמסר ממשרד האנרגיה כי "במבצע הראשון התברר כי יש אברכים המצויים במצב סוציו־אקונומי נמוך וזכאים לקצבה לא מביטוח לאומי כי אם ממשרד החינוך. דבר זה מנע מהם לקחת חלק במבצע. הוחלט להגדיר גם קבוצת סטודנטים זכאים המצויים במצב סוציו־אקונומי דומה. סף הזכאות למבצע נקבע בשיתוף פעולה עם ביטוח לאומי, משרד החינוך ומשרד המשפטים".