תאריך עברי - אאוט, תאריך לועזי - אין

מליאת הכנסת אישרה הערב כי תאריך הלידה הלועזי הוא שיקבע את שנתון ההרשמה למסגרות חינוכיות לפי חוק לימוד חובה.

חזקי ברוך , א' באב תשע"ג

ילקוט בית ספר
ילקוט בית ספר
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק לימוד חובה של ח"כ  עדי קול (יש עתיד) וקבוצת ח"כים.

לפי הצעת החוק יותאם התאריך על פיו נקבע גילו של אדם לצורך כניסתו למסגרת חינוכית, הנקבע כיום לפי התאריך העברי, ללוח השנה הלועזי. לפיכך נקבע כי, רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים אם יגיע לאותו גיל לפני ה-31 לדצמבר באותה שנת לימודים, במקום א' בטבת - התאריך הקובע עד היום.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "כדי להגביר את הוודאות בקרב הורים לתלמידים, מוצע לקבוע את חזקת הגיל לפי התאריך הלועזי, כך שכל מי שנולדו בשנה לועזית מסוימת ייחשבו בני אותו גיל לעניין לימוד חובה".

עוד נכתב כי "ילדים שנולדו בסוף דצמבר, אך לאחר א' בטבת באותה שנה, מקבלים לעתים אישור להירשם למוסדות חינוך שהלימוד בהם הוא חינם לאחר בחינת התאמתם למסגרת. ואולם, ילדים אלה אינם נכללים בגדר הילדים הזכאים ללימוד חינם והוריהם נדרשים לשלם עבור לימודיהם בגן הילדים בשנה זו. לפיכך, ילדים אלה זוכים לשנה אחת פחות של לימוד חינם לעומת יתר הילדים. באמצעות התיקון המוצע יזכו ילדים אלה ליהנות מלימוד חינם כיתר התלמידים בשנתון שהם נמנים עמו".