מסלול מיוחד לגביית מזונות יפתח בהוצאה לפועל

במסלול המיוחד תפעל ההוצאה לפועל לגביית הכסף בלא צורך בנקיטת פעולות מצד מי שאמור לקבל את הכסף לידיו.

שלמה פיוטרקובסקי , ב' באב תשע"ג

כסף
כסף
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה אתמול, 8.7.13, פה אחד את התיקון לחוק ההוצאה לפועל (תיקון 40) (מסלול מזונות), התשע"ב 2012 כהוראת שעה ל- 6 שנים.

מטרתו של התיקון לחוק הינה להקים במערכת ההוצאה לפועל "מסלול מזונות", אשר במסגרתו תכנס ההוצאה לפועל בנעלי הזוכה ותפעל לגביית חוב המזונות עבורו. המסלול יופעל על ידי מערכת ההוצאה לפועל תוך מעורבות מינימאלית של הזוכה. לאחר פתיחת התיק במסלול מזונות הזוכה לא יידרש לבצע פעולות נוספות לגביית החוב, ומערכת ההוצאה לפועל היא שתפעל במקומו לנקיטת הליכים לגביית החוב.

המסלול יהיה מסלול חובה עבור המוסד לביטוח לאומי, כך שכל תיקי המזונות של הביטוח הלאומי ייגבו באמצעות מסלול זה; ומסלול בחירה עבור זוכים פרטיים, כך שזוכים אלה יוכלו לבחור אם הם מעוניינים לנהל את תיק ההוצאה לפועל בעצמם או לעשות זאת באמצעות לשכת ההוצאה לפועל במסלול מזונות.

נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2013 ישנם במערכת ההוצאה לפועל 82,945 תיקי מזונות בסכום חוב כולל של למעלה ממיליארד ₪. 

62% אחוזים מהתיקים נפתחו על ידי הביטוח הלאומי ו- 37% מהתיקים נפתחו על ידי זוכה פרטי. כ- 57%  מהזוכים הפרטיים בתיקי מזונות אינם מיוצגים על ידי עורכי דין.

הוראת השעה תחל בפברואר 2014, והחל ממועד זה ניתן יהיה לפתוח תיקים חדשים במסלול מזונות; ב 1/6/14 תחול הוראת השעה גם לגבי תיקים ישנים של זוכים פרטיים כך שהחל במועד זה, זוכים פרטיים יוכלו להעביר למסלול מזונות תיקים שנפתחו לפני תחילת הוראת השעה; ב 1/9/14 תחול הוראת השעה גם לגבי תיקים ישנים של המוסד לביטוח לאומי באופן שבמועד זה יעברו למסלול המזונות כלל תיקי המזונות של הביטוח הלאומי.

המסלול יוקם במספר לשכות ברחבי הארץ – לשכה אחת בכל אחד ממחוזות השיפוט של בתי המשפט. המוסד לביטוח לאומי יוכל לפתוח את התיקים אך ורק בלשכה שבה הוקם מסלול מזונות, אך זוכה פרטי יוכל לפתוח את התיק בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל. התיק עצמו יתנהל בלשכה שבה הוקם מסלול מזונות, אך הזוכה יוכל להגיש בקשות ומסמכים גם בלשכה שבה פתח את התיק ושבה כאמור לא הוקם מסלול מזונות.

הצעת החוק הממשלתית נדונה בכנסת הקודמת והוגשה ללא הסתייגויות לקריאה שניה ושלישית ב 3 בדצמבר 2012, אך הכנסת לא הספיקה להצביע על הצעת החוק טרם התפזרותה. מיד עם כניסתה של שרת המשפטים, ציפי לבני, לתפקידה, אישרה השרה את העלאת הצעת החוק בועדת השרים הראשונה לאור חשיבות הנושא בעיניה. מליאת הכנסת הנוכחית אישרה החלת דין רציפות על הצעת החוק.

מנהל רשות האכיפה והגביה, המופקדת על מערכת ההוצאה לפועל, דוד מדיוני, ברך על אישור התיקון לחוק במליאת הכנסת, והבהיר, כי יוזמת הרשות להקים את מסלול מזונות תאפשר לזוכים פרטיים, בפועל בעיקר זוכות, להימנע מהקושי הכרוך בניהול תיק מזונות בהוצאה לפועל, וללא ספק זהו עוד שלב מיום הקמת הרשות במסע הארוך של שינוי תרבות אכיפת פסקי הדין במדינת ישראל.