יקוצץ התקציב למוסדות לחינוך מיוחד הפרטיים

משרד החינוך החליט לקצץ בתקצוב של מוסדות החינוך המיוחד הפרטיים, "המשמעות היא הורדת שעות הטיפולים לילדים", אומרים במוסדות.

ישי קרוב , ג' באב תשע"ג

ההפגנה ברחבת משרד החינוך
ההפגנה ברחבת משרד החינוך
צילום: שמואל דריי

משרד החינוך צפוי לקצץ בשנת הלימודים הקרובה - תשע"ד, את תקציב המוסדות הפרטיים לחינוך מיוחד.

מדובר על מוסדות השייכים לאגף 'המוכר שאינו רשמי' במשרד החינוך. עד היום המשרד תיקצב את המוסדות בסכום השווה לשלושה טיפולים פרא-רפואיים בשבוע ועל פי הודעת המשרד יהיה קיצוץ בסך של 30%.

בהנהלת אחד המוסדות סיפרו לערוץ 7 כי לילד עם מוגבלות פיזית נדרשים לפחות 8 טיפולים פרא-רפואיים בשבוע ויש כאלו שנזקקים אפילו ל-12 טיפולים, "גם השלושה טיפולים זו בדיחה וגם את זה הולכים לקצץ".

לטענתם, משרד החינוך הסביר כי המוסדות באגף מוכר שאינו רשמי מקבלים 30% יותר מאשר מקבלים המוסדות הרשמיים, אלא שלפי הנתונים הנמצאים בידי מנהלי המוסדות, "הפער הוא בתקציב על פי סעיף מסויים אך בסעיף אחר המוסדות הרשמיים מקבלים יותר - כך שבחישוב כללי כולם מקבלים אותו תקציב".

בהנהלת המוסד ציינו עוד כי תקציב גני השפה באגף המוכר שאינו רשמי כבר קוצץ בתחילת שנת הלימודים תשע"ג ב-15% וכעת מוסיפים על כך קיצוץ של עוד 30%.

"גם אם הנתון נכון", מציינים בהנהלת המוסד, "כמות הטיפולים אינה מספקת ועל משרד החינוך לא להוריד לנו אלא להוסיף להם".

ממשרד החינוך נמסר, כי ככלל תקצוב החינוך המיוחד, הינו שווה בין כל המגזרים, "באשר לסל שח"מ (שעות חינוך מיוחד), הרי שהמשרד פעל להשוות גם את תקצובו, בין החינוך המוכר שאינו רשמי לזה הקיים בחינוך הממלכתי (הרשמי), למעט מקרים נקודתיים וחריגים המצויים בשני זרמי החינוך".