"לעצור את הסחף, אין שום היתר לעלות להר הבית"

רבה של מעלה אדומים קורא לבחורי הישיבות שלא ללכת שולל ואל לעלות להר הבית, "כל עוד אין היתר של פוסקי הדור זה אסור".

בני טוקר , י' באב תשע"ג

ילדים בהר הבית
ילדים בהר הבית
המטה המשותף של תנועות המקדש

רבה של מעלה אדומים, הרב מרדכי נגארי, מתריע כי העלייה להר הבית אסורה.

בראיון לערוץ 7 הוא אומר, "אנחנו מצפים לבניין בית המקדש, אבל כל עוד אין לנו אפר פרה אדומה להיטהר מטומאת מתים, אני רוצה שבחורי הישיבה והאברכים הצעירים ידעו את דעת רבותינו. הרבנות הראשית לישראל לדורותיה, החל מהרב קוק הגדול, פסקו באופן ברור לחלוטין שאין לעלות על הר הבית מחשש לטומאת מתים, וגם כי אנחנו לא יודעים מהם המקומות המותרים והאסורים. האיסור המשיך גם בתקופת מרן הרב עובדיה יוסף וגם בתקופתו של הרב שפירא זצ"ל ומורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל שפסקו באופן נחרץ וברור שאין לנו היתר ורשות לעלות להר הבית".

לדבריו, ההיתר של הרב אליהו התייחס רק לחיילים ושוטרים שעושים זאת מטעמי בטחון, "הרב אליהו פסק באופן נחרץ וברור שאין לנו היתר ורשות לעלות להר הבית, גם בגלל החשש שיש כאלה שיעלו ללא לטהרה וגם כי יש טומאת זב שמקווה לא מועיל לה. לכן ההיתר לשוטרים וחיילים לצורכי בטחון זה אך ורק להם לאחר טבילה במקווה, לכל השאר אסור בשום אופן לעלות להר הבית".

הרב נגארי מציין כי ההחלטה של משרד הדתות להוציא כעת הנחיות חדשות איך אפשר לעלות להר הבית ולהתפלל, תמוהה, "משרד הדתות הוא משרד של פקידים, איך מוציאים כזה פסק ללא התייעצות עם הרבנות הראשית לישראל".

לדבריו, כל הרבנים הגדולים שהתירו לאחרונה לעלות על הר הבית, עשו זאת באופן פרטי, "גם אם ישנם רבנים גדולים וחשובים שפוסקים שאפשר לעלות ומסתמכים על פסק ההלכה של הרב גורן, צריכים לדעת, שהרב גורן פסק את זה לא בתקופת היותו רב ראשי. זה לא פסק הלכה של הרבנות הראשית. עם כל הכבוד לראשי הישיבות, הם לא יכולים לפסוק לכלל ישראל, פסק כזה מחייב ישיבה משותפת של כלל הרבנים ושל מועצת הרבנות הראשית. יש לנו את הפסקים של הרב אלישיב והרב עובדיה ומורנו ורבנו הרב אליהו שפסקו שאסור לעלות להר הבית".

הרב נגארי תוקף את מדריכי הכלות ששולחות כלות ערב חופתן להתפלל על הר הבית, "לצערי מטעים את אותן כלות צדקניות, שאצלן זה עלול להיות הרבה יותר חמור, כי זבה חייבת טבילה במעיין. האם הם צדיקים יותר מגדולי ישראל שהוציאו פסק הלכה שאוסר, הרי זה ספק דאורייתא, ספק כרת, זה עלול להיות חילול הקודש".