חשש למהומות במערת המכפלה בראש חודש אלול

ערביי חברון מאיימים במהומות בראש חודש אלול, בגלל סגירת מערת-המכפלה לתפילות מוסלמים בלילה בו חל גם 'לילת אלקדר' המוסלמי.

חגי הוברמן , ט"ז באב תשע"ג

מערת המכפלה. סוכל פיגוע
מערת המכפלה. סוכל פיגוע
צילום: פלאש 90

ערביי חברון מאיימים במהומות בראש חודש אלול, בגלל סגירת מערת-המכפלה לתפילות מוסלמים ופתיחת כולה ליהודים.

מסתבר שהשנה ראש חודש אלול יוצא ביום 'לילת אלקדר', הלילה הקדוש ביותר למוסלמים בחודש הרמדאן שבו מציינים המוסלמים את קבלת הקוראן.

המינהל-האזרחי הודיע למנהל הוואקף בחברון, כי המתחם ייסגר בפני המוסלמים באותו יום, והדבר מעורר תסיסה בקרב ערביי חברון.

מאז הרצח שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, מתחם המערה מחולק ברוב ימות השנה, לשני אזורים ליהודים ולמוסלמים. הפרדה זו תקפה לכל ימות השנה פרט לעשרה ימים בשנה, המכונים "חריג יהודי", בהם נפתחת כל המערה בפני יהודים בלבד, ועשרה ימים אחרים, המכונים "חריג מוסלמי", בהם המערה פתוחה למתפללים מוסלמים בלבד.

הימים בהם כל המערה פתוחה לתפילת יהודים (כולל "אולם יצחק") הם ראש השנה, יום הכיפורים, ימים ספורים בחוה"מ סוכות ופסח, בשבת "חיי שרה", וב"יום כיפור קטן", וכן ראש חודש אלול, הלילה בו מתחילים בני עדות המזרח באמירת סליחות.

הימים בה המערה פתוחה למוסלמים בלבד כוללים את החגים המוסלמים העיקריים: יום הולדת הנביא מוחמד, אסראא' ומעראג', ימי שישי של הרמאד'ן, לילת אלקדר, עיד אלפטר, חג הקורבן (עיד אלאדחא) וראש השנה ההג'רית.

השנה, כאמור, נופל ראש חודש אלול ב'לילת אלקדר' – שני מועדים שבהם מערת המכפלה צריכה להיות פתוחים לכל אחד מהדתות. החלטת המינהל-האזרחי מעוררת כאמור תסיסה בקבר ערביי חברון, המאיימים במהומות באותו יום.