הרב נריה גוטל נגד 'הדרת סרוגים'

נשיא מכללת אורות ישראל תוקף את המכללות החרדיות שלא מקבלות דתיים לאומיים. "זילות המתווה האקדמי - ירייה ברגל".

בני טוקר , י"ז באב תשע"ג

הרב נריה גוטל
הרב נריה גוטל
פרסומי ישראל

נשיא מכללת אורות ישראל באלקנה, הרב פרופ' נריה גוטל, תוקף את המכללות החרדיות שאינן מקבלות תלמידים ותלמידות מהזרם הדתי לאומי, "זה מהלך לא שוויוני ולא דמוקרטי, האם יעלה על הדעת שמכללת אורות ישראל לא תקבל בנות חרדיות או ממלכתיות?".

לדבריו, כל מוסד אקדמאי חייב לקבל כל אדם אם הוא עומד בדרישות האקדמיות למקצוע הנלמד. "כל מי שעומד בתנאים הנדרשים, בין אם הוא כיפה סרוגה או שחורה, פאה נכרית או מטפחת צריך להתקבל".

הרב גוטל מציין כי הדרת הדתיים מהמכללות החרדיות זו אינה הדוגמא היחידה לאפליה. "אני מבין את הסיבות של המל"ג ואני מבין את הרצון לשלב את האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה. אבל האיכות האקדמית צריכה להיות שווה אצל כולם, וכך גם תנאי הקבלה. אם מבחן הפסיכומטרי הוא חשוב, אז כולם צריכים להיות חייבים בו. הרצון ללכת לקראת החרדים אסור שיבוא על חשבון האיכות, כל זילות של המתווה האקדמי היא סוג של ירייה ברגל". 

מהמועצה להשכלה גבוהה נמסר בתגובה כי ההחלטה על הקמת מסגרות אקדמיות לתואר ראשון בהפרדה מגדרית, מתבססת בעיקרה על "חוסר המוכנות האקדמית" של הציבור החרדי.

"הציבור החרדי במדינת ישראל סובל מפערי ידע המקשים עליו את הכניסה ללימודים האקדמיים. פערים אלה נגרמים מהפטור החוקי (המלא או החלקי) מלימודי ליבה בשנות התיכון, והם שמהווים את ההצדקה המרכזית להקמת מסגרות אקדמיות מיוחדות, המותאמות במיוחד להתמודדות עם פערים אלה, על מנת להנגיש את ההשכלה הגבוהה לציבור זה.

במועצה להשכלה גבוהה אומרים עוד כי "בתוך הציבור החרדי עצמו יש שוני בפערים בין גברים ונשים, מאחר שתוכנית הלימודים שלהם בשנות התיכון שונה. לפיכך, התכניות לתואר ראשון מופרדות בין הנשים החרדיות והגברים החרדים. בסיכומו של דבר, הפער במוכנות ללימודים אקדמיים הוא הקריטריון שמבחין בין מועמדים הזכאים ללמוד במסגרות החרדיות, ובין כאלה שלא".