הפלא היהודי. ביקורת ספרים

"המיעוט הנבחר" - כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים ו"האיש על העדה" - חייו ופועלו של הרב אליהו יוסף שאר-ישוב כהן.

הרב יואל קטן , כ"א באב תשע"ג

ספרים
ספרים
צילום: פלאש 90

המיעוט הנבחר. כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים (1492-70). מאת צבי אקשטיין ומריסטלה בוטיצ'יני. תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, תשע"ג. 413 עמ' (unipress@post.tau.ac.il)

ספר מעורר מחשבה, שמעורבות בו עובדות היסטוריות ותובנות כלכליות, שמסביר היבטים בפלא הקיום היהודי מנקודת מבט כלכלית-חברתית. המחברים, פרופ' מישראל (לשעבר סגן נגיד בנק ישראל) וחוקרת מאיטליה, בוחנים היסטוריה יהודית בת 1,400 שנה ויותר, מחורבן הבית השני ועד לגירוש ספרד.

הם מצביעים על עובדות ומעריכים הערכות, ביניהן שחלקים נכבדים בעם היהודי אבדו במשך השנים לא בעקבות גזירות ושחיטות – אלא עקב התבוללות שנבעה בעיקר מקשיים כלכליים מתמשכים שגרמו לירידה רוחנית ולטמיעה (בבחינת "אם אין קמח אין תורה"); שהרגלי הלמידה, התרבות, ההשכלה והחינוך היהודיים גרמו לכך שבכל הגלויות עסקו היהודים במקום בחקלאות (כמו רוב גויי הארץ) במסחר, ברפואה, בבנקאות וכדומה, משלחי יד שבאופן טבעי גרמו לקשר רופף יותר למקום המגורים, ובעקבות כך לתחלופה ולנדודים ולהתפרסות בכל מקום שבו ניתן למצוא פרנסה ולהקים קהילה; שייסוד האימפריה המוסלמית באמצע התקופה הזו גרם לצורך בגורמים מתווכים שיש להם אפשרות וידע לקשר ולגשר בין העולמות והתרבויות – ובאופן טבעי נכנסו היהודים למשבצת הזו, מה שהגדיל את מספרם ואת השפעתם במרכזים העולמיים השונים ועוד.

המחברים טוענים שרוב היהודים בחר באופן טבעי במקצועות הדורשים אוריינות-יתר, וכך חי בדרך כלל המיעוט היהודי ברמה סוציו-אקונומית גבוהה משכניו גויי הארץ.

הפרק האחרון בספר מציג עובדות ומעלה שאלות על יותר מ500 השנים מאז ועד דורנו. כמו למשל שאלת העלייה המטאורית במספר היהודים במזרח אירופה סביב המאה הט"ז (המחברים דוחים באופן מוחלט את התיאוריה הלעוסה, אשר צצה מחדש מדי פעם, שזו קשורה לגיור הכוזרים), משמעות ההגירה היהודית ההמונית לארצות הברית בסוף המאה הי"ט ובתחילת המאה העשרים ועוד. הכרך הבא בסדרה יעסוק בניתוח היסטורי-כלכלי של תקופה זו.

מתעוררת הרגשה לא-נוחה להתבונן בנס ההישרדות היהודי במשקפיים כה טכניות, שקשה לראות דרכן את טביעת אצבעותיו של ריבונו של עולם; ובכל זאת נדמה לי שכמה תובנות שמצויות בספר עשויות להבהיר לנו תמיהות בהיסטוריה היהודית גם מנקודת מבט אמונית טהורה.

האיש על העדה. סיפור חייו ופועלו של הרב אליהו יוסף שאר-ישוב כהן. יחיאל פריש וידידיה הכהן. חיפה, שאנן, תשע"ג. 288 עמ' (878000004)

בט"ז פרקים מוצגים לפנינו תולדותיו המרתקות של הרב ש"י כהן שליט"א, שהספיק בחייו הארוכים, עד מאה ועשרים, להותיר את רישומו בנושאים, באירועים ובתפקידים כה רבים - מנזיר בן נזיר שגדל על ברכיו של מרן הרב קוק זצ"ל, דרך לימוד תורה במחיצתם של גדולי ארץ ישראל מכל החוגים, פעילות מחתרתית לפני קום המדינה, השתתפות בקרבות על ירושלים ונפילה בשבי עם מגיני העיר העתיקה, כהונה כאחד הרבנים הצבאיים הראשונים, ראשות 'מכון הרי פישל' להוראה ומחקר, כהונה כסגן ראש העיר ירושלים, כהונה כרב העיר חיפה, ופעילות תורנית לאומית ובינלאומית מקיפה שעדיין בעיצומה.