הממשלה החליטה: צה"ל יעודד גיוס נשים דתיות

היועץ המשפטי המליץ והממשלה החליטה: צה"ל יפעל לעידוד הגיוס אליו מקרב הנשים הדתיות. במקביל נקבע מועד בחינתו מחדש של מסלול ההסדר.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"א באב תשע"ג

חיילות בצה"ל
חיילות בצה"ל
פלאש 90

הממשלה דנה היום (ראשון) פעם נוספת בסוגיית השוויון בנטל, ואישרה כמה שינויים בהחלטת הממשלה בעקבות הערותיו של היועץ המשפטי לממשלה.

ממשרד המשפטים נמסר, כי בישיבה "עמד היועץ המשפטי לממשלה על הצורך כי בהצעת ההחלטה העוסקת ביישום הסדר השוויון בנטל בשירות הצבאי ובשוק העבודה, יקבע מפורשות, כבר בשלב זה, כי לקראת החלתה של חובת שירות צבאי על כלל תלמידי הישיבות, תיבחן מחדש שאלת הצורך בהארכת משך השירות הצבאי הפעיל במסלול ישיבות ההסדר, בשים לב לעקרון השוויון בין המשרתים בצה"ל".

לטענת היועץ, "החל מהמועד בו תחול חובת גיוס לכלל הציבורים תיווצר פגיעה ברורה בעקרון השוויון כתוצאה מן הפער בין אורך השירות של שתי אוכלוסיות מרכזיות: 32 חודשי שירות לכלל הציבור לרבות תלמידי ישיבה חרדים לעומת 17 חודשי שירות פעיל לתלמידי ישיבות הלומדים ומשרתים במסלול ההסדר".

היועץ המשפטי לממשלה הודיע בישיבת הממשלה כי תיקון החלטת הממשלה ברוח הצעתו זו יקל את ההגנה המשפטית על ההסדר בבג"צ שכן התחייבות הממשלה, כבר עתה, לדון בסוגיה מחדש לקראת כניסתה של חובת השירות לתוקף, מקפלת בתוכה את נקודת המוצא לפיה משך השירות של אוכלוסיות ומסלולים שונים בצה"ל צריך שיבחן, מהבחינה המשפטית, לאור עקרון השוויון.

בנוסף, העיר היועץ בישיבת הממשלה כי ראוי להוסיף להצעת ההחלטה כי: "על הגורמים שבאחריותם לגבש וליישם את המנגנונים והעקרונות של פרק התמריצים; ואת ההוראות הקבועות בפרק האכיפה והבקרה, לפעול לביצוע תפקידיהם באופן שיאפשר, בכפוף למגבלות הדין, הפעלתם של כלים אפקטיביים אשר יוצרים הסתברות ממשית לגידול משמעותי בגיוס של תלמידי הישיבות לצה"ל ולשירות אזרחי ולהגברתו, מתוך ראיית הצורך בהגשמת ערך השוויון בנשיאה בנטל הצבאי".

עוד הציע היועץ המשפטי לממשלה להטיל על צה"ל לפעול לעידוד הגיוס אליו מקרב הנשים הדתיות. הממשלה קיבלה את שלוש ההמלצות וקבעה אותן בהחלטת ההמשלה.