"מאסנו ברסיסי מפלגות וח"כים משתנים"

שר החלקאות יאיר שמיר מסביר את חשיבותו של חוק המשילות. "לפני שמתלהמים על אובדן דמוקרטיה - בואו נישן על זה שישי-שבת".

עדו בן פורת , כ"ה באב תשע"ג

ההתייחסות: לא מתייחסים. שמיר
ההתייחסות: לא מתייחסים. שמיר
פלאש 90
שר החקלאות ואיש 'הליכוד ביתנו', יאיר שמיר, מסביר את החשיבות של 'חוק המשילות' שעבר אמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

"'חוק המשילות' יאפשר לממשלה - כל ממשלה שהעם בחר בה - למשול לטובת האזרחים, בעיקר בכל הקשור בתכנון לטווח ארוך", אמר שמיר הערב.

השר שמיר סיפר כי ראש העיר תל אביב, רון חולדאי, התראיין לפני חמש שנים והעיד כי בתקופת כהונתו התחלפו לא פחות משבעה שרי פנים. "מאז עברו חמש שנים וראש עיריית תל אביב עדיין רון חולדאי. בעיניי אין המחשה טובה מזו לחוק המשילות ולמצב המורכב בהיעדרו", טען שמיר.

"מאסנו כולנו בפוליטיקה של רסיסי מפלגות, ח"כים סחטניים ותכניות שמשתנות בכל שנתיים בגלל בחירות שמוקדמות חדשות לבקרים. החוק של 'ישראל ביתנו', שקובע בין היתר שבממשלה יכהנו רק 18 שרים ו-4 סגני שרים ושאחוז החסימה יועלה ל-4%, יביא ליציבות שלטונית ולממשלות יעילות", הוסיף שמיר.

שר החקלאות מבקש מראשי האופוזיציה שמתנגדים לחוק, כי "לפני שמתלהמים על אובדנה של הדמוקרטיה - בואו נישן על זה שישי-שבת".

למעשה, הצעת חוק הגברת המשילות באה להגביל את מספר השרים ל-19, לרבות ראש הממשלה, ולהגביל את מספר סגני השרים לארבעה. בנוסף, שר יהיה ממונה על משרד אחד בלבד ולא ימונה שר בלי תיק. מוצע לקבוע כי דיון בהצעה להביע אי-אמון בממשלה יתקיים לא יותר מפעם בחודש, בהשתתפות ראש הממשלה. אולם, אם הבקשה תוגש בידי 61 חברי כנסת, יתקיים הדיון בשבוע שלאחר הגשת הבקשה.

עוד מוצע לצמצם את מספר הימים הנתונים למי שמנסה להרכיב ממשלה חלופית ל-21 ימים, במקום 28 ימים, ובמקרה של כישלון, תמשיך לכהן הממשלה שכיהנה טרם הבעת האי-אמון, ולא יוקדמו הבחירות. עוד מוצע לקבוע כי לאחר בחירות וכינון ממשלה, יינתן לממשלה ולכנסת פרק זמן של 100 ימים במקום 45 ימים כקבוע היום, לאישור חוק התקציב, ולממשלה יהיו נתונים, מתוך 100 הימים 55 ימים לכל היותר ולכנסת 45 ימים לפחות.

עוד מוצע לקבוע במפורש – במצב שבו לא אושר חוק התקציב, והמדינה מתנהלת תקציבית על בסיס הוצאת החלק ה-12 מהתקציב השנתי הקודם, יתבסס החישוב של החלק ה-12 על התקציב העדכני מהשנה שחלפה, לרבות ההעברות התקציביות שהיו במהלכה. הרוב הנדרש לתיקון חוק-יסוד זה, הוא של 61 חברי כנסת בשלוש הקריאות.