כך כבשו החרדים והחד הוריות את מעונות "אמונה"

כאלף ילדים, רובם דתיים לאומיים, נדחו בערים השונות ע"י וועדת הקבלה של התמ"ת. מאות הורים יאלצו לחפש מסגרת אחרת.

עוזי ברוך , כ"ח באב תשע"ג

גן משחקים
גן משחקים
צילום: פלאש 90

מאות הורים מהציבור הדתי לאומי הופתעו בימים האחרונים לגלות כי ילדיהם לא ישתלבו בשנה הבאה ברשת "אמונה" זאת לאחר שוועדת הקבלה של משרד התמ"ת החליטה לדחות אותם בשל אי התאמה.

מסתבר כי מדובר בתהליך ארוך מאז ביקשה רשת "אמונה" סיבסוד כספי להורים מהציבור הדתי לאומי הנרשמים לרשת. משרד התמ"ת העניק סמל לרשת וגיבש קריטריונים שבפועל דוחים הורים רבים מהמגזר הדתי לאומי ומתעדפים הורים מהמגזר החרדי וחד הוריות.

בין השאר פעל המשרד, באמצעות קריטריונים חדשים, לתעדף אבות המצהירים על "תורתם אמונותם" כפי שמסביר גורם בכיר ברשת אמונה לערוץ 7.  "אצל חרדים הבעל לא עובד, יש הרבה ילדים בלי עין הרע, ההכנסה לנפש נמוכה - כך הם זוכים לתיעדוף גם על הבסיס הכלכלי".

תושבת שכונת קריית משה בירושלים מספרת כי בשנים האחרונות הפך מעון אמונה שהיה נחלתו של הציבור הדתי לאומי לסניף "בית יעקב" או לרשת אל המעיין של ש"ס, "הורים חרדים כבשו את המעון. הם לא מאמינים בציבור הדתי לאומי ובזים לו אך המעון הקרוב משרת אותם ומסייע להם בהחזקת הילדים מהבוקר עד אחר הצהריים. זו בושה וחרפה ששכנה שלי, שמתעבת את ציבור שלנו צוחקת עליי, לאחר שילדיה התקבלו למעון ואני אצטרך לחפש אחר מעון או סידור אחר - 'אתם ציבור טיפש' היא צוחקת". 

כמו כן חוק חד הוריות הביא את משרד התמ"ת להעניק הטבות רבות לאותן נשים שלא מתחתנות ויחד עם בני זוגם מעדיפות להקים בית משותף אך בלי חתונה. "יש עורכי דין היום רבים שממליצים לזוגות לא להתחתן אלא לנהל בית משותף - הנשים מצהירות כי הן חד הוריות וזוכות להטבות רבות".

לרשת אמונה הגיעו בימים האחרונים תלונות רבות ומהרשת נמסר שאין בסמכותה לסייע. לערוץ 7 נודע בין השאר על הורים שהבעל והאישה הם רופאים מהמגזר הדתי לאומי שאף בכו במשרד ההנהלה לאחר שנודע להם כי שלושת ילדיהם לא התקבלו השנה למעון אמונה.

יו"ר אמונה, ליאורה מינקה, אישרה את פרטי הכתבה בשיחה עם ערוץ 7 ומסרה כי יש צורך דחוף לשנות את הקריטרייונים לקבלה למעונות היום כך שהורים המבקשים חינוך דתי לאומי לילדיהם ומנהלים אורח חיים דתי לאומי יהיה להם תיעדוף. מינקה פנתה בעבר לשרי התמ"ת וכן לשר הכלכלה הנוכחי, נפתלי בנט, לשוב ולטפל בקריטריונים ולהתחשב ברצון ההורים הדורשים להעניק לילדיהם חינוך דתי לאומי.

תגובת משרד הכלכלה:

אנו מודעים בהחלט למצב של עודף ביקוש על היצע באזורים מסוימים ולכן פועלים בשני מישורים – האחד הקצאת סכום של 1.2 מיליארד שקלים לבינוי מעונות חדשים (ההקצאה החלה לפני כשנתיים), ולענין זה, חשוב להדגיש כי בסופו של דבר, ההחלטה על בניית מעון היא של הרשות המקומיות ולא של המשרד.

המישור השני הוא ניסיון לתקן את חוק הפיקוח על המעונות, כך שכל המעונות הפעילים יוכנסו לפיקוח של משרד הכלכלה, מה שיאפשר גם פיקוח על הבטיחות, התברואה, הפדגוגיה וכו', אבל גם יצירת תחרות, הורדת מחירים ואפשרות עידוד משפחות נוספות להצטרף למעגל העבודה, תוך מתן סבסוד לתשלומי המעונות.

עם זאת, בשלב זה בו הביקוש עדין גדול מההיצע, מתקיים נוהל ועדות הקבלה, אשר נועד לקבוע סדרי קדימות לקבלת ילדים למעונות יום ומשפחתונים, בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת למעון. הנוהל נבחן מדי שנה (הן נוהל הקבלה והן נוהל הסיוע) ונעשים בהם שינויים בהתאם לצורך, לפניות המגיעות מההורים, למציאת המשתנה, לביקושים וכו'.  ועדת קבלה מתנהלת בנפרד לגבי כל כיתה וכיתה, במעון בו הביקוש גדול ממספר המקומות שהותרו לכיתה ע"י האגף למעונות יום.

בכל ועדת קבלה יושבים נציגי האגף למעונות במשרד הכלכלה, המוודאים שהתהליך יהיה מסודר ובהתאם לנהלים. לאחר שנמסרת הודעה להורים, זכאים ההורים שלא התקבלו, לערער על תוצאות הוועדה. במידה והוגשו ערעורים, מנהלת התחום (מעונות) בכל אחד ממחוזות המשרד (צפון, דרום, תל אביב והמרכז וירושלים) עוברת שוב על טפסי ועדת הקבלה ומוודאת שלא חלה טעות. אחרי קבלת תוצאות הערעור, (ובמידה ולא התקבל) יכולים ההורים לפנות גם למבקרת המשרד, אשר במידה ומגיעה אליה פניה, בוחנת את כל תהליך ועבודת הוועדה הראשונה והערעור, כולל בדיקת פרטי כל הילדים שכן התקבלו.

 במסגרת הוועדה מתקבלים למעון הילדים על פי סדרי קדימות כמפורט: ילדים ממשיכים,  ילדים בסיכון המופנים ע"י המחלקות לשירותים חברתיים,  ילדים להורה יחיד, כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, ובלבד כי ההורה משתייך לאוכלוסיית היעד בהתאם למבחני התמיכה וההכנסה לנפש במשפחה אינה עולה על 5,000 ₪, אחים לילדים ממשיכים במעון, ובלבד שהוריהם ממשיכים להשתייך לאוכלוסיית היעד בהתאם למבחני התמיכה, הארגון רשאי לקבוע עד 10% מהתפוסה המאושרת בכל מעון, שלגביו קיימת ועדת קבלה, ילדי אימהות העובדות בהיקף שלא פוחת מ-36 ש"ש, ילדים אימהות העובדות בהיקף שלא יפחת מ-30 ש"ש.

 בכל אחת מהקדימויות הדרוג יינתן בהתחשב בהכנסה לנפש במשפחה (עדיפות לבעלי הכנסה לנפש נמוכה יותר) בתנאי שרמת ההכנסה לנפש אינה עולה על 5,000 ₪

ובאשר לעבודת שני בני זוג: משרד הכלכלה פועל בשנים האחרונות לתת עדיפות למשקי בית בהם שני בני הזוג עובדים ולאחרונה, אכן אושרה החלטת הממשלה אשר נותנת עדיפות למשקי בית בהם שני בני הזוג משולבים בשוק העבודה, ומקטינה תמריצים שליליים המעודדים עוני ואבטלה. ההחלטה קובעת כי מבחני התעסוקה הנדרשים על ידי משרד הכלכלה, יוטלו על שני בני הזוג באופן שווה, כך שעמידה במבחן התעסוקה תוגדר כעבודה בהיקף של לפחות 24 שעות שבועיות לכל אחד מבני הזוג.

כמו כן, זכאות לסבסוד בסכום הגבוה ביותר, תותנה בעבודה של שני בני הזוג בהיקף משרה גבוה יותר של 36 שעות שבועיות לפחות. החלטה זו תיושם באופן הדרגתי, על פני שלוש שנים, החל משנת הלימודים תשע"ה, כך שבשנה הראשונה מבחן התעסוקה לאב יעמוד על 10 שעות שבועיות, בשנייה 15 שעות ובשלישית 20. שנת הלימודים תשע"ח ההסדר יחול במלואו.