בשנה הבאה לא יערכו מבחני המיצב החיצוניים

בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לא ייבחנו בשנת הלימודים הקרובה במבחני המיצ"ב החיצוניים אלא רק במבחנים פנימיים.

ישי קרוב , ו' באלול תשע"ג

שי פירון
שי פירון
צילום: פלאש 90

שר החינוך, הרב שי פירון,  הכריז על שנת הלימודים הקרובה, תשע"ד, כשנת למידה מעמיקה, בבסיסה בחינה יסודית של מטרות הלמידה והתאמתן למאה ה- 21.

במשרד החינוך מסבירים כי בליבת העשייה הפדגוגית לשנת הלימודים הקרובה יעסקו מפקחים, מנהלים ומורים בלמידה משמעותית, המחברת ידע ומצוינות עם תפיסה ערכית רחבה והפנמה של תכני הלימוד. לצד תהליכי עומק אלה, מצטרפים שינויים מערכתיים ומשמעותיים אותם  מובילים במשרד החינוך - פרסום מסמך ההלימה (מיקוד) ושינוי לוח בחינות הבגרות.

שנת הלימודים הקרובה תהווה פרק זמן מוגדר להתארגנות מחודשת. בהתאם לזאת, תוקם ועדה מקצועית בראשות הראמ"ה, אשר תמליץ על מתווה מעודכן למבחני המיצ"ב. הוועדה תכלול נציגי משרד החינוך מנהלים, מורים, מומחים מהאקדמיה, מומחים בתחומי החינוך, מדידה והערכה ונציגי ציבור. הוועדה תציג את המלצותיה במהלך שנת הלימודים תשע"ד, והמתווה יישום באופן הדרגתי בבתי הספר, החל משנת הלימודים תשע"ה.

במשרד הבהירו כי עד לפרסום המלצות הוועדה, לא יתקיימו מבחני המיצ"ב החיצוניים. בתי הספר ייבחנו במבחני מיצ"ב פנימיים. כמו כן, סקרי האקלים הבית ספרי ימשיכו לפעול במתכונתם הרגילה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. מתכונת דומה תופעל מהשנה הקרובה גם בחלק מהחטיבות העליונות.

החלטה זו מהווה חלק מהמדיניות הכוללת, אשר מוטמעת במערכת החינוך לצורך שיפור חווית ההוראה והלמידה, פינוי  זמן ומרחב לתהליכי למידה משמעותיים ומעמיקים, שיאפשרו למידה מגוונת, חווייתית, קידום מצויינות, הישגים לימודיים ערכיים ושיח מורה-תלמיד. כל אלה יטמיעו תשתיות עמוקות של ידע, שבסופו של דבר יובילו לקידום ההישגים של מערכת החינוך הישראלית,  ולשיפור המדדים הבינלאומיים.

כמו כן, הוחלט במשרד החינוך, כי בשנה הקרובה ינקטו פעולות נוספות, בהן:

 • מפקחי ומנהלי בתי הספר ישתתפו בפיתוח מקצועי שיעסוק בתהליכי הערכה פנימיים לצורך שיפור ההוראה והלמידה בבתי הספר.
 • שר החינוך יקדם  חקיקה מתאימה המונעת פרסום לא מבוקר של תוצאות המיצ"בים. הפרסומים הללו מובילים לנזק עמוק למערכת החינוך, לערכיה ובעיקר לתלמידיה.
 • בשנה הקרובה במסגרת מחקרי חלוץ בינלאומיים וארציים יועברו מבחנים במדגם מצומצם של כיתות. מחקרי החלוץ  נועדו לבדוק את איכות המבחנים והשאלות. הנתונים שיתקבלו במחקרים ישמשו לצורך שיפור המבחנים לשם שימוש עתידי בהם.

שר החינוך אמר בעקבות ההחלטה כי "מבחני המיצ"ב הם כלי מדידה והערכה חשובים, שעלינו להעמיק בהם, אך במתכונתם הנוכחית לא ניתן להמשיך עוד. אני רואה חשיבות רבה בהתקדמות שעשתה מערכת החינוך בנושא ההערכה, בביסוס תהליכי עבודה וקבלת החלטות. אך, למרבה הצער, לצד אלה אנחנו רואים, שבשנים האחרונות התגברו ההשלכות השליליות של המבחנים על תהליכי ההוראה והלמידה. מבחני המיצ"ב במתכונת הנוכחית הפכו לשוט המכה בבתי הספר, המכה במורים ובתלמידים".

"תופעת ההכנה הממוקדת למיצ"ב התחזקה יתר על המידה, והובילה בחלק מבתי הספר לשיבוש סדרי הלמידה. אני רוצה שכל מורה יוכל לממש את שליחותו החינוכית המקצועית. אני מחזק את ידיה של ראמ"ה כגוף מקצועי ורואה בה שותף מרכזי ומוביל במהלך זה. אני מאמין שלמידה משמעותית ומדידה מדודה תוביל לשיפור בהישגים הלימודיים ולקידום מצויינות".

במשרד החינוך מציינים כי בשנים האחרונות נעשה שימוש בלתי ראוי במבחני המיצ"ב החיצוניים. פרסום התוצאות ברמה בית ספרית הובילו לתוצאות שליליות רבות, בהן:

 • הציונים במבחני המיצ"ב הפרו את האיזון הבית ספרי, בין הציונים לבין מדדים ערכיים –חברתיים, חשובים לא פחות, כגון: חינוך לערכים, קליטת עולים, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, פעילויות חברתיות, תרומה לקהילה וביטוי להוראת תחומי דעת אחרים (שאין בהם מיצ"ב).
 • תלמידים חלשים חוו לחץ.
 • בחלק מהמקרים היתה הדרה של תלמידים מוחלשים ומאתגרים.
 • פגיעה במוטיבציה של צוותי החינוך.
 • נוצרה אווירה של תרבות קלוקלת. תרבות "טבלאות ליגה" שהובילו לפגיעה בבתי הספר, בעקבות פרסום ציוני המיצ"ב הבית ספריים בפומבי. הטבלאות פגעו בשמם הטוב של בתי ספר, בפרט באלה, אשר קולטים אוכלוסיות מרקע חברתי-כלכלי נמוך ועושים עבודת קודש לצורך צמצום פערים.
 • פגיעה באמון – מנהלי בתי ספר עמדו בפני דילמות קשות וחשו פגיעה באמון לו הם ראויים.
 • נוצרו השוואות לא הוגנות ולא נכונות בין בתי הספר.
 • פרסום טבלאות הרייטינג נוצלו, בין היתר, על-ידי גופים מסחריים-פרטיים לצרכים  מסחריים, שסותרים ולא לוקחים בחשבון צרכים חינוכיים.
 • הכנות ממוקדות של בתי ספר לקראת המיצ"ב, על חשבון שעות הלימודים השוטפות. צמצום ומיקוד ההוראה בנושאי ההבחנות.
 • תופעה שלילית של רכישת חוברות הכנה למיצב והכנת את הילדים במהלך החופשות למבחן.
 • התרחבות התופעה של פגיעה בטוהר הבחינות.

מ"מ מנכ"לית ראמ"ה, ד"ר חגית גליקמן, אמרה כי "מיום הקמתה דוגלת ראמ"ה בתרבות של מדידה בשירות הלמידה ובאיזון הולם בין הערכה חיצונית להערכה פנימית, תוך העצמה של היתרונות והתועלות של כל אחת מהן. ראמ"ה מכירה בהשלכות שעלולות להתלוות למבחנים עתירי סיכון, היא התריעה עליהן וחותרת לצמצומן. בשנים האחרונות הפכו המבחנים להיות יעד בפני עצמו,  התגברו התופעות השליליות, והדבר פגע בתהליכי ההוראה והלמידה הרצויים. לפיכך, ראמ"ה רואה צורך בחשיבה מחודשת על מתווה המדידה והערכה בבתי הספר, ועל השימוש הראוי שיש לעשות במידע".

שר האוצר, יאיר לפיד, כתב בעקבות ההחלטה בדף הפייסבוק שלו, "היום ביטלנו את בחינות המיצ"ב. למה? כי חינוך אינו עוסק במדידה אלא בלמידה. כי השכלה ורוח אינם צריכים לקבל ציון. מפני שאנחנו לא יכולים להשוות בין תלמידים כל עוד לא דאגנו לשיוויון בתנאים שלהם. או כמו שאמר שי פירון, "כי השתגענו".

"השתגענו כי לקחנו את כל מערכת החינוך והפכנו אותה למערכת של בחינות. בעולם המבוסס על שיתופי פעולה, עבודת צוות וחשיבה יצירתית, שעבדנו את הילדים שלנו לשינון אינסופי שנגמר בזה שהם יושבים לבד מול הנייר ומקווים לקבל ציון טוב יותר בנקודה מזה שיושב לידם. הבטחנו לשנות את זה. עכשיו אנחנו משנים".

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ עמרם מצנע (התנועה), בירך על ההחלטה ואמר כי "החלטת שר החינוך על ביטול בחינות המיצ"ב לשנת הלימודים הבאה היא בשורה חשובה ביותר. הבחינה שנועדה לשימוש פנימי הפכה להיות כלי דירוג פופוליסטי מאז החלטת בג"צ על זכות הציבור לדעת בנושא זה. ועדת החינוך של הכנסת המליצה בפני השר לשינוי המתכונת ואני מברך על ההחלטה שהתקבלה".

ח"כ ישראל אייכלר בירך על ההחלטה, "מברך על ההתפכחות והעדפת הערכיות על פני ההישגיות. אני קורא לשר החינוך לחדול מנסיונותיו להתערב בחינוך החרדי הערכי, לטובת לימודי ליבה חסרי ערך, שגרמו בין השאר לתחרות במקום לחינוך".

"החינוך החרדי הוכח אלפי שנים כבית היוצר לנשמת האומה, לעומת מתודות חינוכיות, המשתנות מתקופה לתקופה ועושות שמות בחינוך דורות מנותקים מיהדות".

מנכ"ל רשת אמי"ת, ד"ר אמנון אלדר אמר כי "מדובר בצעד מחויב המציאות,  מכלי עזר אחד בארגז הכלים של מנהל בית הספר ושל משרד החינוך הפך מבחן המיצב לעגל זהב שהגיע למימדים לא סבירים בחיי המורים והמנהלים. אחרי ההחלטה לפרסם את תוצאות המיצבים הדבר החמיר, אני מקווה שכעת ישתחררו בהנהלת בתי הספר מאימת המיצב וישתמשו בו ככלי נוסף להטבת החינוך ולקבלת מידע על צרכים לימודיים חינוכיים אחרים בבתי הספר".

יו"ר ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, רן ארז, בירך על ההחלטה, "אנו מברכים את שר החינוך הרב שי פירון לרגל קבלת שתי החלטות חשובות של משרדו. האחת, לתגמל את בתי הספר העל יסודיים שהצטיינו בנושאים ערכיים במהלך שנת הלימודים תשע"ג ולתגמל את המורים המלמדים בהם כפי שנקבע בהסכם 'עוז לתמורה' והשנייה הודעתו על ביטול מבחני המיצ"ב. מדובר בהחלטה חשובה מאין כמותה שמבטלת את תחרויות דמויות 'ליגה בכדורגל' בין בתי ספר על תוצאות המיצ"ב. מדובר בצעד חשוב מאוד להפיכת בתי הספר למקום שבו יקיימו לימודים משמעותיים וערכיים".