הגבלות חדשות על המשכנתאות

בנק ישראל מפרסם הגבלות חדשות על מתן משכנתאות, כדי להפחית את הסיכון של הלווים ושל המערכת הבנקאית.

אורלי הררי , ט"ו באלול תשע"ג

בניין מגורים
בניין מגורים
פלאש 90
בנק ישראל מפרסם היום (רביעי) הגבלות חדשות על מתן משכנתאות, כדי להפחית את הסיכון של הלווים ושל המערכת הבנקאית. 

בין השאר לא יוכלו גופים בנקאיים לאשר משכנתאות ששיעור ההחזר החודשי בהן גדול ממחצית ההכנסה החודשית של הלווה. לא יאושרו הלוואות ליותר מ-30 שנה. כמו כן לפחות שליש מן ההלוואה חייב להיות בריבית קבועה, ולא משתנה. מעתה, הלוואות לדיור בהן שיעור ההחזר החודשי מההכנסה הוא בין 40% ל-50%, ישוקללו ב-100% לצורך חישוב יחס הלימות ההון. 

ההנחיות החדשות של המפקח על הבנקים ייכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר. 

בבנק ישראל מציינים כי טיוטת ההנחיות גובשה לנוכח המשך המגמות בשוק הדיור, ובעיקר, חלקן הגבוה של ההלוואות לדיור בתיק האשראי הבנקאי וגידולו בשנים האחרונות, המשך העלייה המהירה בהיקף המשכנתאות החדשות והמאפיינים שלהן: חלק ניכר מהמשכנתאות (17%) ניתן בשיעורי החזר גבוהים מן ההכנסה (מעל 40%), חלק ניכר מהמשכנתאות ניתן בריבית משתנה, לרבות בתקופה של 5 שנים ומעלה (72%), וחלק מהמשכנתאות ניתן לתקופות זמן ארוכות של שלושים שנים ומעלה. מאפיינים אלה טומנים בחובם סיכון עתידי ללווים, אשר קיים חשש שנטלו על עצמם התחייבות גבוהה ואשר בתנאים מסוימים עלולים שלא לעמוד בהחזרי המשכנתה, זאת על רקע הגידול ביחס שבין יתרת ההלוואות לדיור להכנסה הפנויה. 

"מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה בעתיד ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתה וכן בסיכון הכרוך בשינויים בסביבה הכלכלית, כגון הרעה בתנאי שוק העבודה. התממשות של שני הסיכונים יחד בעת ובעונה אחת, אף תעצים את ההשפעה על יכולת ההחזר של הלווים ותגדיל את הסיכון שהם ייקלעו לקשיים בהחזר המשכנתה", נמסר.