"התמודדות עם עוני - לא באמצעות קצבאות"

שר החקלאות יאיר שמיר התייחס לקיצוץ בקצבאות הילדים, "להוציא משפחות מעוני - רק על ידי עידוד תעסוקה".

חזקי ברוך , כ"ב באלול תשע"ג

יאיר שמיר בחומש
יאיר שמיר בחומש
ועד מתיישבי השומרון

שר החקלאות יאיר שמיר התייחס היום (רביעי) במליאת הכנסת לקיצוץ בקצבאות הילדים.

"השינוי בקצבאות הילדים מהווה נדבך משמעותי במדיניות הממשלה לניהול מדיניות פיסקאלית אחראית תוך עמידה ביעדי הגרעון וההוצאה ומשתלב עם מדיניות הממשלה לעידוד תעסוקה".

הוא ציין כי קצבאות ילדים מעולם לא סייעו להפחית את שיעורי העוני, "המדינה אינה יכולה להתמודד עם שיעורי העוני של משפחות בגיל העבודה וילדיהם באמצעות קצבאות אלא חייבת לעשות זאת באמצעות עידוד תעסוקת שני בני הזוג".

לדבריו, הניסיון מלמד כי המדיניות הנכונה למיצוי פוטנציאל הצמיחה וצמצום הפערים בחברה היא שילוב בתעסוקה של שני בני הזוג במשרה מלאה, ומתן שירותים הממוקדים בילדים ובהגברת אפשרויות הקיום הכלכלי העצמאי של המשפחות. הערך ממתן שירותים על פני קצבאות הוא כפול – בנוסף לכך שהוא מגדיל את רווחת משק הבית (ההכנסה הפנויה) והילדים, הוא גם מאפשר להשיג מטרות חברתיות נוספות – כגון העלאת שיעור התעסוקה או טיפול בילדים בסיכון.

לדברי שמיר הנתונים מוכיחים באופן חד משמעי כי הכלי הנכון ביותר להוצאת משפחות מעוני הוא עידוד תעסוקת שני בני הזוג במשרה מלאה, ומראים כי כמעט ואין עוני בקרב משקי בית בהם שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה. העוני בקרב משפחות שאין להם כל מפרנס עומדת על 70.7%, בקרב משפחות בעלות מפרנס אחד - עומדת תחולת העוני על 25.9% ובקרב משפחות בעלות 2 מפרנסים או יותר נפוץ העוני ב 4.6% בלבד. תחולת העוני בקרב משפחות בעלות שני מפרנסים העובדים במשרה מלאה עומדת על כחצי נקודת אחוז, והיא נמוכה בכפי 20 מתחולת העוני הממוצעת במדינות המפותחות.

שמיר פרס את תכניות הממשלה לעידוד תעסוקה, ביניהם פרישה ארצית של תכנית מס הכנסה שלילי החל משנת המס 2011, תוך הגדלת המענק לאימהות עובדות ב-50% החל משנת המס 2012 ויישום תכנית רב שנתית להרחבת היצע מעונות היום (כחלק מאימוץ מסקנות ועדת טרכטנברג) והרחבת מערך הסבסוד.

על יישום תכניות ייעודיות לעידוד תעסוקת המגזר החרדי ציין שמיר כי לצורך הגשמת יעדי התעסוקה למגזר החרדי מקדמת הממשלה בשנים האחרונות מספר צעדי מדיניות שמטרתם התמודדות עם חסמים שונים לתעסוקת חרדים. בין הצעדים הקמה של מרכזי הכוון תעסוקתיים ייעודיים למגזר החרדי, הרחבת מערך החינוך הטכנולוגי לנוער חרדי, הפעלת מסלול ייעודי למימון לימודי הנדסאות לגברים חרדיים, הרחבת ההכשרה המקצועית ופיתוח תכניות ייעודיות נוספות לעידוד תעסוקת המגזר החרדי על ידי תב"ת (חברה לתועלת הציבור בבעלות המדינה והג'וינט). כמו כן מקדמת הממשלה בימים אלה הסדר גיוס חדש לצה"ל אשר עתיד לאפשר לעשרות אלפי גברים חרדים לעבוד באופן חוקי ("הסרת החסם החוקי") במקביל להגדלת מספר הגברים החרדים המתגייסים מדי שנה. כצעד משלים להסדר הגיוס האמור מקדם משרד הכלכלה תכנית חומש לשילוב גברים חרדים בתעסוקה בעלות כוללת של קרוב לחצי מיליארד ש"ח. לבסוף מקדמת הממשלה בימים אלה תכנית לשיפור מידת התאמת התכנים הנלמדים במערכת החינוך החרדית, לשוק העבודה המודרני.