הרב אליהו: צו ההרחקה - פחות מעפרא דארעא

"כל צו שאומר ליהודי לעזוב את ביתו, דגל שחור מתנוסס מעליו", אמר רבה של צפת בביקור אצל תושב יצהר המורחק בועז אלברט.

ישי קרוב , ז' בתשרי תשע"ד

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, הגיע היום לבקר ולחזק את בעז אלברט שלמרות צו ההרחקה שהוצא לו, הוא נשאר בביתו.

הרב אליהו אמר, "באנו לחזק והתפעלנו מהמקום ומהכרם. באנו להיות חלק מאותה ברכה שיש פה".

על צו ההרחקה אמר הרב אליהו כי "כל צו שאומר ליהודי לעזוב את ביתו, דגל שחור מתנוסס מעליו. זה צו נגד דברי הקב"ה והוא פחות מעפרא דארעא".

"באנו לומר לבועז אחינו אתה", הוסיף רבה של צפת.