בעקבות הרש''ר הירש... בקומיקס על לודוויג

גם ילדים יכולים ללמוד את פירושו של הרב שמשון רפאל הירש, על פרשת השבוע - דרך קומיקס מחוייך.

אבי חיים , י"א בתשרי תשע"ד

לודוויג
לודוויג
ספריית בית אל

לודוויג
שלומי צ'רקה
הוצאת ספריית בית אל

לודוויג הוא בחור יהודי ממוצא גרמני, תלמידו של הרש''ר הירש המגדל ציפור רגזנית בשם גייגר.

את כל המידע הזה תוכלו לאסוף כבר בעמודים הראשונים של ספר הקומיקס "לודוויג", של היוצר שלומי צ'רקה הרואה אור בהוצאת ספריית בית אל.

הקריצה בשמה של הציפור היא לאברהם גייגר, ממנהיגי הרפורמים עימם נאבק הרש''ר הירש. אבל זוהי לא הקריצה היחידה ממנה נהנים המבוגרים שקוראים את הספר אחרי שהילדים נרדמו במיטותיהם. לא לפני שהגיעו לפרשת "וזאת הברכה".

שלומי צ'רקה, מזמן כבר לא רק "אח של", מפתיע עם ספר קומיקס המבוסס על פרשיות השבוע ופירושיו של הרש''ר הירש.

לכל אורך הספר מתמודד לודוויג עם מאורעות התקופה, ובכל עמוד, ולכל אירוע שקורה לו, הוא מצליח להתאים את דברי רבו על הפרשה, המתאימים בדיוק למצבו. התקופה היא תחילת המאה ה-20 וכך נפגש הבחור הצעיר עם דמויות ידועות מהתקופה, כמו הרב הנזיר, הרב קוק והרצל. זהו בונוס נחמד לילדים, הליווי ההיסטורי והפנים המלוות אותו.

מגיעה הערכה מיוחדת לצ'רקה, על שלא חשש לעסוק בפירושים לא ממש פשוטים, ולהביא אותם לעולמם של הילדים בצורה מהנה ונגישה. הילדים באמצע בית הספר היסודי שקראו בשקיקה את הספר עד סופו הלא כל-כך משמח, יוכלו לספר פירוש חדש בשולחן השבת.