הנער ביקש לעזוב הישיבה, ביהמ"ש אישר

נער בן 16, בן להורים פרודים, ביקש לעבור מישיבה תיכונית לתיכון של חיל האוויר. ביהמ"ש המחוזי אישר את המעבר, בניגוד לדעת האב.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' בחשון תשע"ד

סיום קורס קצינים של חיל האוויר השבוע
סיום קורס קצינים של חיל האוויר השבוע
חיל האוויר

שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה קיבלו את ערעורו של נער בן 16 על פסיקת בית המשפט למשפחה, וקבעו כי יורשה לעבור ללמוד בתיכון טכנולוגי במסלול "שוחרות" של חיל האוויר.

הנער, בן להורים הנמצאים בהליכי גרושין, אשר הגיש את הערעור בעצמו, למד עד לפסק הדין בישיבה תיכונית, זאת על פי דרישתו של אביו.

הנער, בגיבוי אמו, ביקש ללמוד בבית ספר "עמל" במסגרת מסלול "שוחרות" של חיל האויר, והאב התנגד למעבר זה. בית המשפט למשפחה הורה על השארת הנער בישיבה התיכונית.

הערעור הוגש על ידי הנער בן ה- 16 בעצמו לאחר שפנה למועצה לשלום הילד ומשם הופנה לסיוע המשפטי. הערעור הוגש ב-16/09/2013, נשמע ביום 03/10/2013 בפני הרכב בצהרי יום חמישי. בשל דחיפות הנושא פסק הדין ניתן מיידית ביום ראשון שלאחריו (6/10/2013).

השופטים, שושנה שטמר, ריבי למלשטרייך-לטר ועדי זרנקין, החילו על מקרה זה את תקנה 258 חג2 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי בית משפט הדן בתובענה הנוגעת לילד, ייתן לילד הזדמנות להביע את רגשותיו, דעותיו רוצונותיו וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד, אלא אם כן החליט בית המשפט מנימוקים מיוחדים שהילד לא יישמע, זאת לאחר ששוכנע כי מימוש זכותו של הילד להישמע יגרום לילד פגיעה העולה על הפגיעה שתיגרם לו משלילתה.

בהתאם לכך, קראו שופטי ההרכב לילד ללשכתם, שם שמעו את דבריו שנרשמו בפרוטוקול חסוי. מכאן הגיעו למסקנה שיש לכבד את רצונו ולקבל את המלצת פקידות העובדים הסוציאליים ולאפשר העברתו לבית ספר "עמל" במסגרת מסלול "שוחרות" של חיל האויר.

השופטים אף התבססו על סעיף 12 לאמנת האו"ם בדבר זכויות הילד ופסקו שעל פי עקרון היסוד, יש לתת אפשרות לילד להביע את דעתו בחופשיות תוך מתן משקל ראוי לעמדו. יש לכבד את זכות הילד לחופש מחשבה מצפון ודת כל עוד אין בכך פגיעה בחוק או באושיות הסדר והמוסר.

על אביו של הנער הוטל לשאת בהוצאות הערעור בסכום של 4,000 ₪, אשר ישולמו לסיוע המשפטי אשר ייצג את הנער בערעורו.