אושר: הטוטו יחלק הכספים ישירות לאגודות

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק, לפי חלוקת כספי הטוטו תיעשה ישירות לאגודות הספורט ולא דרך המרכזים וההתאחדויות.

חזקי ברוך , ט' בחשון תשע"ד

נגד פריימריז. לימור לבנת
נגד פריימריז. לימור לבנת
פלאש 90

ועדת השרים לחקיקה אישרה ברוב קולות את התיקון להצעת החוק להסדר ההימורים בספורט (הטוטו), לפיו התמיכות של המועצה יועברו ישירות לאגודות ומועדוני הספורט בכל הענפים.

התיקון ישנה את המצב הקיים כיום בחוק, במסגרתו כספי התמיכה לקבוצות מועברים באמצעות מרכזי הספורט או האיגודים וההתאחדויות, המשמשים כ"גופי צינור".

את ההצעה מובילה שרת התרבות והספוררט לימור לבנת בתמיכת ראש הממשלה נתניהו, אשר אמר היום כי "זו  בעיה שמוכרת לכולנו וברור, שיש לטפל בה. לצד זה, יש לדאוג, שהקבוצות בפריפריה לא תיפגענה".

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי  "מטרת התיקון המוצע להבטיח את טוהר המידות, ההתנהלות התקינה והשקיפות בכל גופי הספורט בישראל, זאת נוכח האופי הציבורי של פעילותם, וכן להוסיף מקורות תמיכה לפעילויות מניעת אלימות בספורט".

בדו"ח וועדת זליכה צוין, כי: "על המועצה להסדר ההימורים בספורט, וכן על כל גוף ציבורי אחר, להעביר כספים לעידוד קבוצות כדורגל ישירות לקבוצות. כל העברת כספי קבוצות באמצעות גופים שלישיים (להלן "עמותות צינור"), לרבות ההתאחדות לכדורגל או מרכזי ספורט – תיאסר". עוד קבעה ועדת זליכה, כי העברה כאמור אינה יעילה ואף לא ראויה, זאת, בין השאר, משום שלתפיסתה הכלל שלפיו תמיכת המדינה במוסדות ציבור מיועדת לפעילות שמקיימים גופים אלה ולא לגופים עצמם, ראוי שיחול גם על תמיכות המועצה וגורמים ציבוריים אחרים.

התיקון לחוק יכיל תקצוב פעילויות למניעת אלימות וגזענות בספורט במסגרת פעילות המועצה למניעת אלימות בספורט. הטיפול במניעת אלימות בספורט מצוי בסמכות המועצה למניעת אלימות בספורט ועליה להציע חקיקה והוראות משמעת, לעודד פעולות הסברה לשם העמקת המודעות הציבורית לנושא, להמליץ על כללי התנהגות באירועי ספורט ולקדם במסגרת מערכת החינוך תוכניות ללימודים עיוניים ומעשיים בנושא החינוך למניעת אלימות בספורט.

התיקון לחוק נוסח בשבועות האחרונים יחד עם משרד המשפטים, הועבר להערות הציבור והוכן להגשה היום בישיבתה הראשונה של וועדת שרים לחקיקה, עם שובה מהפגרה.