עיריית ירושלים תובעת מ'הולילנד' 129 מלש"ח

עיריית ירושלים תובעת את יזמי הולילנד ב-129 מיליון ש"ח על הונאת היטלי השבחה בפרויקט הולילנד.

אבי חיים , ט' בחשון תשע"ד

המיזם המוכר מכולם. הולילנד
המיזם המוכר מכולם. הולילנד
פלאש 90

עיריית ירושלים תגיש מחר (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב תביעה בסך 129 מיליון שקלים נגד 'הולילנד תיירות', היזם העומד מאחורי פרויקט 'הולילנד' וחברות נוספות הקשורות בפרויקט הנדל"ן בגין הונאת העירייה והקופה הציבורית.

בכתב התביעה נטען כי בעת שיזמי פרויקט הולילנד ניהלו עם הוועדה משא ומתן לקראת הסכם לתשלום היטל השבחה מוסכם, הם פעלו בדרכי תרמית והונאה כאשר הסתירו ממנה במכוון מידע שהיה בידיהם. המידע המוסתר כלל הסכם אופציה למכירת הקרקע שהיה בתוקף באותה העת וכן דבר קיומם של הסכמות או משא ומתן מתקדם למכירה של הקרקע.

היזמים לא הסתפקו בהסתרת המידע, אלא פעלו בדרך של תרמית והטעיה כאשר הציגו לוועדה המקומית לתכנון ובניה מצגים כוזבים, הכוללים חוות דעת שמאית שקרית, המתייחסת לשיעור היטל ההשבחה שאמור להיות משולם ולמועד מימוש הקרקע הצפוי. על פי הנטען בכתב התביעה, כתוצאה מפעולות ההסתרה והתרמית לוועדה שולם היטל השבחה בשיעור הנמוך בעשרות מיליוני שקלים מהסכום שהיה אמור להיות משולם.  עובדות אלו התגלו לוועדה רק לאחר הגשת כתבי האישום בפרשת הולילנד.

בכתב התביעה נטען, כי יזמי הולילנד הציגו לוועדה המקומית מצגים שקריים עליהם התבססה השומה המוסכמת. כמו כן, במועד ניהול המשא ומתן בעניין השומה המוסכמת, הסתירו יזמי הולילנד מהוועדה הסכמות סודיות בקשר למימוש קרוב וסמוך של המקרקעין. עוד נטען, כי לו היה עומד בפני וועדת התכנון בזמן אמת מלוא המידע בדבר קיומו של הסכם האופציה, כמו גם בדבר קיומה של עסקה קיימת, הרי שהוועדה לא הייתה מנהלת משא ומתן ביחס לדרישתה המקורית לתשלום היטל השבחה בסך של כ-38 מיליון דולר. כך גם הוועדה לא היתה מעניקה הנחת היוון בעבור הקדמת תשלום היטל ההשבחה, אם היתה יודעת שמימוש קרוב של הסכם עומד על הפרק.

לכן, תובעת הוועדה באמצעות עוה"ד אביתר קנולר, עמי ורוד ויניב בירנבאום ממשרד אפשטיין, קנולר את הפרשי היטל ההשבחה המקורי לעומת זה ששולם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

עו"ד אמנון מרחב, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, אמר כי "עיריית ירושלים נלחמת בכל גילוי של שחיתות או ניסיון להונות את העירייה ואת תושבי העיר. מיד כאשר גילינו כי בוצעה תרמית בהיטל ההשבחה כדי לגזול כספים שצריכים היו להגיע לקופה הציבורית פעלנו מידית כדי לוודא שהכספים יוחזרו לתושבי העיר. אנחנו מעריכים כי בית המשפט יתייחס לתביעה בחומרה ויורה ליזמים להשיב את הכסף לקופה הציבורית".