קלמנוביץ': משנה לרה"ע ומחזיק תיק החינוך הדתי

יו"ר הבית היהודי בירושלים ישמש כמשנה לראש העיר ירושלים וכמחזיק תיק החינוך הדתי בירושלים ותיק התרבות היהודית.

עדו בן פורת , ל' בחשון תשע"ד

לחיצת יד
לחיצת יד
יח"צ

הסכם קואליציוני נחתם היום (ראשון) בצהרים בין ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, ליו"ר הבית היהודי בירושלים, דב קלמנוביץ.

השניים סיכמו כי קלמנוביץ' ישמש כמשנה לראש העיר ללא שכר והוא יחזיק את תיק החינוך הדתי בירושלים ואת תיק התרבות היהודית ויהיה אחראי על קשרי החוץ של העיר.

בנוסף, קלמנוביץ' יהיה חבר בוועדת הכספים ובוועדה המקומית לתכנון ובניה.

"קיימנו את הבטחתנו לציבור הבוחרים ובמיוחד לציבור הדתי לאומי בעיר, קיבלנו על עצמנו את הטיפול בנושאים הכי כואבים לציבור בעיר את נושא החינוך ואת התרבות היהודית", אמר קלמנוביץ' בתום טקס החתימה. "כשליח ציבור צריך להיות בנקודות  הכואבות לשולחים, דברנו על חינוך וערכים לפני הבחירות ואיתו אנחנו הולכים גם לאחריהם".

"לאחר הבחירות קוימו מגעים עם ראשי הסיעות האחרות וחברי המועצה החדשים מסיעות ירושלמים, התעוררות, ירושלים מאוחדת ופסגת זאב. יחסי קרבה מיוחדים נוצרו עם ראש העיר לאור התמיכה הרבה שנתן הציבור הדתי לאומי בניר ברקת דבר אשר בא לידי ביטוי גם בתיקים שנתנו לבית היהודי", הוסיף קלמנוביץ'.