69% מהמתמחים עברו את בחינות הלשכה

את הציונים הגבוהים ביותר בבחינות לשכת עורכי הדין השיגו בוגרי האוניברסיטאות העברית, תל אביב ובר אילן.

שלמה פיוטרקובסקי , ח' בכסלו תשע"ד

טקס הסמכה. עורכי דין
טקס הסמכה. עורכי דין
פלאש 90

ביום 3.11.13 נערכה בתל-אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1972 מתמחים ומתמחות. 69% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה.

על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר מבין הניגשים לבחינה בפעם הראשונה הוא מקרב בוגרי המרכז הבינתחומי עם 98%, במקום השני נמצאים בוגרי אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר-אילן עם 96% שעברו את הבחינה.

הציון הממוצע הגבוה ביותר היה בקרב בוגרי האוניברסיטה העברית (80.2), במקום השני עומדים בוגרי אוניברסיטת תל אביב (79.3) ובמקום השלישי בוגרי אוניברסיטת בר אילן (79.2).

שיעור העוברים את הבחינה מכלל הנבחנים בפעם הראשונה עומד על 81% והציון הממוצע של הנבחנים בפעם הראשונה עומד על 72.8. שיעור העוברים מקרב הנבחנים בפעם השניה צונח ל- 42% והציון הממוצע שלהם עומד על 62.6. בקרב הנבחנים בפעם השלישית ומעלה שיעור העוברים עומד על 24 אחוזים בלבד והציון הממוצע יורד ל-56.4.

בלשכת עורכי הדין מציינים, כי הנתון לפיו רק 24% מהנבחנים שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים.

כמות הנבחנים הגדולה ביותר היא מבין בוגרי הקריה האקדמית אונו (303), וכמות הנבחנים הקטנה ביותר היא של בוגרי המכללה האקדמית צפת (6).

הבחינות בעל-פה יתקיימו החל מיום 18.11.13 ובמשך  שבעה ימים.