האם בבחירות המקומיות יהיה יום שבתון?

שר הפנים הפיץ תזכיר חוק לקביעת יום הבחירות לרשויות המקומיות כיום שבתון.

חזקי ברוך , ח' בכסלו תשע"ד

יצביעו. בחירות
יצביעו. בחירות
Israel news photo: Flash 90

שר הפנים, גדעון סער, הפיץ  הערב (שני) תזכיר חוק לקביעת יום הבחירות לרשויות המקומיות כיום שבתון. 

מטרת התיקון לחוק היא להעלות את שיעור ההשתתפות בבחירות ולהקל על התושבים לקחת חלק בהליך הדמוקרטי ולממש את זכותם לבחור.

עוד בנוסף, קביעת יום הבחירות כיום שבתון תיתן מענה לניהול מערך הבחירות המצריך הצבת קלפיות גם בבתי הספר.

יצוין, כי חוק זה קובע הסדר הדומה להסדר הקיים בחוק היסוד לגבי יום הבחירות לכנסת.

על פי החוק יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון אך שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים יפעלו כסדרם, עוד יצוין כי במסגרת החוק מוצע כי שר הפנים יקבע את סוגי השירותים שיפעלו כסדרם ואת שעות הפעלתם.

יודגש כי השבתון יחול אך ורק בתחום הרשויות בהן נערכות בחירות במועד הבחירות לרשויות המקומיות.