'השחיטה היהודית מקפידה על צער בעלי חיים'

"השחיטה כהלכה נועדה לשמור על צער בעלי חיים וכל המלעיזים מעוותים את המציאות", כך קובע ח"כ אורי מקלב.

אבי יוגב , ט' בכסלו תשע"ד

מעוותים את המציאות. מקלב
מעוותים את המציאות. מקלב
פלאש 90

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) הדף במהלך דיון שקיימה מליאת הכנסת את הטענות לפיהן ההתעללות שהתגלתה במשחטות חברת זובלובק היא כתוצאה מהשחיטה.

מקלב הסביר כי "הניסיון לומר שהשחיטה היא גורם להתעללות מוטעה ביסודו ואין לכך כל שחר, שכן דווקא הכשרות היא הבסיס לשמירה על מניעת צער בעלי חיים וככל שהכשרות מהודרת ומחמירה יותר כך הפיקוח על מניעת צער בעלי חיים הדוק יותר ותופעות מעין אלו אינן קיימות כלל".

עוד ציין מקלב בדבריו כי הנתונים שהתגלו בחברת זובלובק אינם פשוטים כלל ועיקר ויש לפעול שמקרים מעין אלו ודומיהן לא ימצאו במפעלים כאלה ואחרים, כמו כן על הרשויות לפעול מידית בנושא על מנת למנוע את צערם של  בעלי חיים, שהוא צער שכולנו אמונים ומצווים עליו מפורשות וחובה זו הינה שורשית ויסודית ואין עורר על כך. "כל תהליך השחיטה נעשה במקסימום רגישות וכל זאת  ע"מ למנוע צער בעלי חיים והוא נעשה בדרך המהירה תוך מתן דגש הפרטים הקטנים לבל תהא פגישה מסיירת בבעל החיים ", הסביר מקלב. "צער בעלי חיים כה חשוב, שאם רואים פגיעה בכנף או מום בעוף העוף נפסל לאכילה, נקודה המחדדת את חשיבות הנושא".

במהלך הדיון התייחס גם למתנגדים לשחיטה הכשרה וציין כי הם פועלים מסיבות אחרות שאינן צער בעלי חיים. "יש כאלה שבאים ואומרים, שאנחנו מוחים נגדם, שהשחיטה היא צער בעלי חיים, אבל לא היא. הליך השחיטה הוא תהליך שצריך עליו הקפדה למנוע את צער בעלי חיים", סיכם.