היועמ"ש ימשיך לעמוד בראש ועדת האיתור

למרות מעורבותו לכאורה של עו"ד למברגר בפרשת העובדת הזרה בבית היועמ"ש, ימשיך וינשטיין לעמוד בראש ועדת האיתור לפרקליט המדינה.

ידידיה בן אור , י"ד בכסלו תשע"ד

מי יפקח? וינשטיין
מי יפקח? וינשטיין
פלאש 90

עו"ד דני חורין הממונה על טוהר המידות במשרד המשפטים, דחה בקשה למנוע מהיועמ"ש לעמוד בראש ועדת האיתור לתפקיד פרקליט המדינה.

בתשובה לפניית עו"ד יוסי פוקס ב"כ הפורום המשפטי, טען עו"ד חורין, כי "מצאתי כי אין מקום להיענות לבקשתך למינוי מחליף ליועץ המשפטי לממשלה בכל הנוגע להשתתפותו בוועדת האיתור לתפקיד פרקליט המדינה. יחד עם זאת פנייתך ותשובתי יועברו לחברי ועדת האיתור על מנת שמכלול  הדברים  יעמוד לנגד עיניהם".

הרקע לבקשה הוא החלטת ועדת האיתור לכלול ברשימת המועמדים הסופית למשרת פרקליט המדינה ארבעה מועמדים, בתוכם עורך הדין יהושע (שוקי) למברגר, מי ששימש עד לאחרונה בתפקיד המשנה לפרקליט המדינה.

למברגר היה לטענתו של פוקס מי שטיפל בפרשת העסקת העובד הזר בביתו של היועמ"ש, הוא שהחליט שלא לחקור באזהרה את היועמ"ש והוא אשר המליץ להעמיד לדין פלילי את רעייתו, אביבה.

חורין הבהיר מנגד, כי "מי שקיבל את ההחלטות בתיק היא מחלקת התביעות ברשות האוכלוסין וההגירה, ומעורבותו של עו"ד למברגר, התמצתה בפיקוח על תקינות ההליך,  בכלל זה אישר מר למברגר את החלטות מחלקת התביעה באשר לשאלת החקירה וההעמדה לדין. עם זאת הובהר על ידי רשות האוכלוסין כי מר למברגר לא התערב בהחלטות שהתקבלו ע"י תובע רשות האוכלוסין שהינו גורם עצמאי וחיצוני המנותק מפרקליטות המדינה".

"בניגוד לנטען מר למברגר לא היה הגורם שקיבל את ההחלטות בענינו של היועץ המשפטי לממשלה ובעניינה של רעייתו וכי מעורבותו בטיפול בנושא היתה מוגבלת", הוסיף וקבע חורין.

לדבריו, "אין במעורבות של מר למברגר בארוע המתואר בפניה כדי להקים מניעה להשתתפות היועץ המשפטי לממשלה בעבודת ועדת האיתור ובכלל זאת בחלקו של הדיון הנוגע למועמדתו של מר למברגר. למותר לציין את המובן מאליו לפיו קיימת חשיבות יתירה לכך שהיועץ המשפטי לממשלה העומד בראש מערכת התביעה הכללית  והנושא באחריות העל לתפקודה, ישתתף בעבודת ועדת האיתור לבחירת פרקליט המדינה ויוביל אותה ואף לנתון זה יש משקל בהכרעתי".

בתגובה לתשובת משרד המשפטים אומר עו"ד יוסי פוקס, כי "לא ראוי שבמינוי תפקיד כה רם כפרקליט המדינה יתעורר צל וחשש לרבב בתהליך. המעורבות של עו"ד למברגר בליווי חקירת משפחת ויינשטיין על העסקת העובד הזר אינה מאפשרת ליועץ ליטול חלק בוועדה. אנחנו קוראים ליועץ ויינשטין למנות לו ממלא מקום בוועדת האיתור על מנת להסיר לזות שפתיים".